ЕС подкрепя справедливия климатичен преход в България с бюджет от 1,2 милиарда евро

След като на 21 декември 2023 Европейската комисия одобри териториалните планове за справедлив преход на България, страната ще получи 1,2 милиарда евро по линия на Фонда за справедлив преход (ФСП). Чрез ФСП ще бъде подпомогнато създаването на нови работни места и икономически дейности за справедлив преход в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник в България, които са изправени пред най-големите социално-икономически предизвикателства в контекста на прекратяването на употребата на въглища и намаляването на емисиите на CO2. С фонда България ще бъде подпомогната също да постигне целите на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г., както и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

Прочети повече

ЕС инвестира още 2 милиарда евро от приходи от търговия с емисии в проекти за инфраструктура за чиста енергия в държавите членки посредством Модернизационния фонд

По линия на Модернизационния фонд на 20 декември 2023 бяха отпуснати 2,17 милиарда евро за осъвременяване на енергийните системи в девет държави членки посредством 19 подбрани проекта. Чрез тези инвестиции ще се помогне на страните от ЕС с по-нисък доход да постигнат своите климатични и енергийни цели за 2030 г., ще се намалят емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността и транспорта и ще се повиши енергийната ефективност. Те се финансират с приходи от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). От началото на дейността си през 2021 г. Модернизационният фонд е отпуснал на държавите членки общо 9,68 милиарда евро от приходи от СТЕ на ЕС, за да им помогне да ускорят екологичния си преход.

Прочети повече

Комисията призовава държавите членки да подобрят своите национални планове в областта на енергетиката и климата, за да гарантират колективното постигане на целите на ЕС за 2030

На 18 декември 2023 Комисията публикува своята оценка на проектите на националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) на държавите — членки на ЕС, и издаде препоръки, за да подпомогне държавите членки да повишат амбициите си в съответствие с договорените цели на ЕС за 2030 г. Окончателните планове трябва да бъдат внесени до 30 юни 2024 г. Проектите на актуализираните НПЕК ни доближават до постигането на целите на ЕС за 2030 г. и до прилагането на неотдавна договорените законодателни актове. Налице е обаче ясна необходимост от допълнителни усилия, включително с оглед на резултатите от COP28 и глобалния призив за ускоряване на действията през това десетилетие.

Прочети повече

Споразумение на COP28 за ускоряване на глобалния преход от изкопаеми горива и за утрояване на енергията от възобновяеми източници през това десетилетие и удвояване на енергийната ефективност

В края на Конференцията на ООН по изменението на климата COP28 в Дубай, провела се през декември 2023, преговарящите от Европейския съюз успяха, заедно с партньори от цял свят, да запазят възможността за изпълнение на ангажимента, поет в Парижкото споразумение за ограничаване на повишаването на средната температура в световен мащаб до 1,5 °C над равнищата от прединдустриалния период. Като акцентираха по време на разговорите особено върху енергийния сектор, страните се споразумяха през това десетилетие да ускорят прехода от изкопаемите горива, да предприемат действия за намаляване на емисиите с 43 % до 2030 г. и да насочат света към постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. в съответствие с най-добрите налични научни данни.

Прочети повече

ПОКАНА: Семинар "Отключване на възможностите за развитие на офшорната вятърна енергия в област Варна"

Център за изследване на демокрацията - София кани всички заинтересовани страни на организирания от тях Семинар „Отключване на възможностите за развитие на офшорната вятърна енергия в област Варна“, който ще се проведе на 18 март 2024 г. от 10:00 ч. в х-л Рослин Димят, гр. Варна.

Вижте повече подробности в публикацията.

Прочети повече

Покажи още новини