„Пътища към успеха в училище“: Комисията представя конкретни мерки за подобряване на образователните резултати

На 30 юни 2022 Комисията публикува предложение за препоръка на Съвета „Пътища към успеха в училище“, в която се очертава набор от конкретни мерки на политиката за справяне с преждевременното напускане на училище и слабите резултати по отношение на основни умения (четене, математика и природни науки) при 15-годишните, и по-специално тези от тях в неравностойно положение. Тези мерки са насочени към нуждите на учащите, учителите и обучителите, както и на училищата и образователните системи. Те включват наблюдение, предотвратяване, интервенция и компенсиране, но са силно съсредоточени върху предотвратяването и ранната интервенция. В предложението също така се призовава за повишено внимание към благополучието в училище, което оказва силно въздействие върху образователните резултати и е ключов елемент от успеха на училището.

Прочети повече

Покажи още новини