Формуляр за проявен интерес се попълва, когато сте харесали профил от Базата данни на мрежата и искате да осъществите контакт с тази фирма/организация.

Услугата е безплатна, но е достъпна само за клиенти на мрежата. За да станете клиент на ЕЕН, моля попълнете Клиентска карта.

Моля, имайте предвид, че получаването на контактите не става автоматично. Необходимо е технологично време за това, а и потенциалният партньор има право да откаже контакт с Вас.