Комисията приема нови регламенти за групово освобождаване на хоризонтални споразумения и хоризонтални насоки

Снимка: HBER © Copyright European Union 2023

На 1 юни 2023 Европейската комисия прие преработени регламенти за групово освобождаване на хоризонтални споразумения по отношение на споразумения за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и споразумения за специализация (РГОХС), придружени от преработени хоризонтални насоки, след задълбочена оценка и преглед на действащите правила. Преработените регламенти за групово освобождаване на хоризонтални споразумения (РГОХС) и преработените насоки предоставят на предприятията по-ясни и актуални указания, за да им помогнат да оценят съвместимостта на своите споразумения за хоризонтално сътрудничество с правилата на ЕС в областта на конкуренцията. Новите РГОХС ще влязат в сила на 1 юли 2023 г., а за насоките това ще стане след публикуването им в Официален вестник на ЕС.

Прочети повече

Съветът по търговия и технологии ЕС—САЩ засилва сътрудничеството в областта на нововъзникващите технологии, устойчивата търговия и икономическата сигурност

На 31 май 2023 се проведе четвъртото министерско заседание на Съвета по търговия и технологии ЕС—САЩ (СТТ) в Лулео, Швеция.

То беше председателствано съвместно от изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Валдис Домбровскис, държавния секретар на САЩ Антони Блинкен, министъра на търговията на САЩ Джина Раймондо и търговския представител на САЩ Катрин Тай, към които се присъедини европейският комисар Тиери Бретон, като домакин на заседанието беше шведското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Прочети повече

Съвет по търговия и технологии ЕС—САЩ: опростени правила за засилване на търговията с ветеринарни продукти

В Съвета по търговия и технологии ЕС—САЩ от 31 май 2023 двете страни постигнаха споразумение за взаимно признаване на резултатите от инспекциите на ветеринарни продукти за добри производствени практики (ДПП) във фармацевтиката. Това означава, че произведените в ЕС ветеринарни продукти вече могат да бъдат изнасяни и предлагани на пазара в САЩ без предварителна инспекция на производителите от ЕС от страна на САЩ, и обратно. Преди това вече имаше подобно решение за лекарствата за хуманна употреба.

Прочети повече

Докладът на Евростат показва напредъка на ЕС по отношение на целите за устойчиво развитие

Статистическата служба на Европейския съюз Евростат публикува през м. май документа „Устойчиво развитие в Европейския съюз — мониторингов доклад относно напредъка към постигането на ЦУР в контекста на ЕС, издание 2023 г.“, в който се прави статистически преглед на напредъка към постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) в ЕС. Докладът се публикува заедно с пролетния пакет на европейския семестър, за да се повиши неговото значение за политиката и по този начин да се изпълни ангажиментът на настоящата Комисия за интегриране на ЦУР в европейския семестър — задача, поверена на комисар Джентилони.

Прочети повече

Стратегическото партньорство между ЕС и Казахстан започва да функционира

Снимка: www.eeas.europa.eu

На 19 май 2023 изпълнителният заместник-председател Валдис Домбровскис, от името на Европейската комисия, и Алихан Смайлов, министър-председател на Казахстан, обявиха набор от конкретни действия за изпълнение на меморандума за разбирателство между ЕС и Казахстан относно стратегическо партньорство в областта на суровините, батериите и водорода от възобновяеми източници.

Прочети повече

Покажи още новини