Предварителното споразумение за по-устойчива и издръжлива трансевропейска транспортна мрежа сближава Европа

Снимка: www.europarl.europa.eu

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато на 19 декември 2023 между Европейския парламент и Съвета относно регламента за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Съзаконодателите се споразумяха да увеличат значително усилията за изграждане на устойчива и издръжлива TEN-T. Това включва силни стимули за увеличаване на използването на по-устойчиви видове транспорт и за подобряване на мултимодалността — практиката на комбиниране на видовете транспорт за едно пътуване — в рамките на европейската транспортна система.

Прочети повече

Покажи още новини