Наградите „Нов европейски Баухаус“ и покана за представяне на предложения по линия на Европейската инициатива за градовете: Русе е сред победителите

Снимка: БТА, "Danube Design Lab Ruse"

На 22 юни 2023 Комисията обяви 15-те носители на наградите „Нов европейски Баухаус“ (НЕБ) за 2023 г. и 14-те избрани проекта, които получават инвестиции в размер на 65 млн. евро по първата покана за представяне на предложения по линия на Европейската инициатива за градовете — иновативни действия, в рамките на политиката на сближаване. Церемонията по връчване на наградите се състоя по време на събитието „НЕБ в регионите и градовете“ в Брюксел заедно с комисар Ферейра.

Прочети повече

Подход на ЕС за засилване на икономическата сигурност

На 20 юни 2023 Европейската Комисия и Върховният представител публикуваха съвместно съобщение за Европейската стратегия за икономическа сигурност. Основният акцент на съвместното съобщение е насочен преди всичко към намаляване до минимум на рисковете, които се пораждат от определени икономически потоци в контекста на прояви на засилено геополитическо напрежение и ускорени технологични изменения, като се запазва максимално високо равнище на икономическа свобода и динамика.

Прочети повече

Кръгова икономика: Нови правила за по-трайни, по-енергийно ефективни и по-лесни за поправяне телефони и таблети, които дават възможност за устойчив избор от страна на потребителите

Снимка: https://commission.europa.eu

На 16 юни 2023 Комисията предложи нови правила, които да помогнат на потребителите да правят информиран и устойчив избор при закупуването на мобилни и безжични телефони и таблети съгласно действащия Регламент на ЕС за енергийното етикетиране. Това ново предложение се прави в същия ден, в който след предложение на Комисията от ноември 2022 г., Европейският парламент и Съветът одобриха мерки, за да станат тези устройства по-енергийно ефективни, по-трайни и по-лесни за поправяне съгласно Регламента на ЕС за екопроектирането.

Прочети повече

Конкурсът „Иновативно предприятие на годината 2023“ търси предприемачите на бъдещето

До 15 октомври български фирми с успешно разработена и внедрена иновация през последните 3 години, могат да кандидатстват в Конкурса "Иновативно предприятие на годината 2023". Заявката се извършва по електронен път до 23:45 часа на 15 октомври 2023 г., неделя, на сайта на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (arcfund.net).

Конкурсът популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии. Критериите за оценка включват високо качество и оригиналност на иновацията, пазарно и технологично лидерство на националния и световен пазар, въздействие върху околната среда и обществото, ефективност на бизнес модела.

Прочети повече

Финансиране за устойчиво развитие: Комисията предприема още действия за насърчаване на инвестициите за устойчиво бъдеще

На 13 юни 2023 Комисията представи нов пакет от мерки за надграждане и укрепване на основите на уредбата на ЕС за финансирането за устойчиво развитие.

Преходът към климатично неутрална и устойчива икономика до 2050 г. предлага нови възможности за търговските дружества и гражданите в целия ЕС. Много дружества и инвеститори вече са поели по пътя на устойчивостта, за което свидетелства нарастващият размер на инвестициите за устойчиво развитие. Дружествата и инвеститорите обаче се сблъскват и с предизвикателства при този преход, особено когато трябва да спазват новите изисквания за оповестяване и отчитане.

Прочети повече

Покажи още новини