Бизнес заявка се попълва, когато търсите доставчици на продукти и/ или услуги от чужбина.

Моля, попълнете формуляра като спазвате указанията за всяко поле. Описанието трябва да бъде анонимно, напр. Българска фирма, дистрибутор на детски играчки, търси производители на.…