Технологична заявка се попълва, когато търсите нова технология, ноу-хау или иновация, която да внедрите във Вашата фирма

Моля, попълнете формуляра като спазвате указанията за всяко поле. Описанието трябва да бъде анонимно, напр. Българска транспортна фирма търси иновативна технология за…