Комисията определя насоки за справяне с енергийната криза и за повишаване на екологосъобразността и цифровизацията на Европа

На 22 ноември 2022 Комисията постави началото на цикъла на европейския семестър за 2023 г. за координация на икономическите политики. Пакетът се основава на икономическата прогноза от есента на 2022 г., която показа, че след силна първа половина на годината икономиката на ЕС е навлязла в много по-трудна фаза. Бързите и добре координирани политически действия по време на пандемията от COVID-19 дават резултат, но последиците от руското нашествие в Украйна изправят ЕС пред многобройни и сложни предизвикателства. Рекордно високите цени на енергията, високите темпове на инфлацията, недостигът на доставки, повишените равнища на дълга и нарастващите разходи по заеми оказват влияние върху стопанската активност и подкопават покупателната способност на домакинствата.

Прочети повече

COP27: ЕС и Египет засилват сътрудничеството в областта на прехода към чиста енергия

На COP27 в Шарм ел-Шейх, проведена на 16 ноември 2022, ЕС и Египет предприеха още една стъпка към укрепване на дългосрочното си сътрудничество в областта на прехода към чиста енергия, като създадоха стратегическо партньорство за възобновяем водород и подготвиха почвата за справедлив енергиен преход в Египет. Европейската комисия, представлявана от изпълнителния вицепрезидент Тимерманс и комисар Симсон, подписа двустранен меморандум за разбирателство относно стратегическо партньорство за възобновяем водород с министъра за петрола на Египет Тарек ел Молла и министъра на електричеството и възобновяемата енергия Мохамед Шакер Ел-Маркаби. Те подписаха и съвместно изявление с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и египетския министър на международното сътрудничество, Раниа Ел Машат, като обявиха участие на Комисията с до 35 милиона евро в подкрепа на инициативата на Египет „Енергийно богатство“.

Прочети повече

Законодателен акт за цифровите услуги: влезли в сила важни правила на ЕС за онлайн платформите

Със Законодателния акт за цифровите услуги (ЗАЦУ) на 16 ноември 2022 влезе в сила важен нов набор от правила на ЕС за по-безопасна и по-отговорна онлайн среда. Законодателният акт за цифровите услуги ще се прилага за всички цифрови услуги, посредством които потребителите закупуват стоки и ползват услуги или съдържание. С него се създават всеобхватни нови задължения за онлайн платформите с цел намаляване на вредите и противодействие на рисковете онлайн, укрепва се защитата на правата на потребителите онлайн, а за цифровите платформи се въвежда единствена по рода си нова рамка за прозрачност и отчетност. Правилата са замислени като единен, еднороден набор за целия ЕС и ще осигурят на потребителите нова защита, а на предприятията — правна сигурност в рамките на целия единен пазар. Законодателният акт за цифровите услуги е първият по рода си набор от регулаторни инструменти в световен мащаб и в международен план представлява модел за подражание в областта на регулаторния подход към онлайн посредниците.

Прочети повече

Комисията предлага действие за пълно оползотворяване на потенциала на водораслите в Европа за по-здравословно хранене, по-ниски емисии на CO2 и борба със замърсяването на водите

Снимка: oceans-and-fisheries.ec.europa.eu

На 15 ноември 2022 Комисията прие съобщението „Към силен и устойчив сектор на водораслите в ЕС“ — новаторска инициатива за отключване на потенциала на водораслите в Европейския съюз. В съобщението са предложени 23 действия за създаването на възможности за отрасъла да се превърне в стабилен, устойчив и регенеративен сектор, способен да отговори на растящото търсене в ЕС. ЕС е един от най-големите вносители на продукти от морски водорасли в света, като се очаква търсенето през 2030 г. да достигне 9 милиарда евро, особено в секторите на храните, козметичните продукти, лекарствените продукти и производството на енергия.

Прочети повече

Покана: Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024 на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“


На 26 януари 2023 в София ще се проведе Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024 на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“. Събитието е хибридно, като за участие се изисква предварителна регистрация. Основен организатор е Министерство на образованието и науката с подкрепата на Enterprise Europe Network - България.

Прочети повече

Покажи още новини