Комисията поставя началото на пакет за иновации в областта на ИИ в подкрепа на стартиращите предприятия и МСП в областта на изкуствения интелект

На 24 януари 2024 Комисията постави началото на пакет от мерки в подкрепа на европейските стартиращи предприятия и МСП при разработването на надежден изкуствен интелект (ИИ), който зачита ценностите и правилата на ЕС. Това е резултат от политическото споразумение, постигнато през декември 2023 г. относно Законодателния акт на ЕС за ИИ — първия всеобхватен законодателен акт за изкуствения интелект в света — който ще подкрепи разработването, внедряването и използването на надежден ИИ в ЕС.

Прочети повече

Комисията приветства политическото споразумение относно Законодателния акт за изкуствения интелект

Комисията приветства политическото споразумение между Европейския парламент и Съвета относно Законодателния акт за изкуствения интелект (Акт за ИИ), предложен от Комисията през април 2021 г.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: Изкуственият интелект вече променя ежедневието ни. И това е само началото: използван разумно и широко, ИИ обещава огромни ползи за нашата икономика и общество. Ето защо горещо приветствам днешното политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета относно Законодателния акт за изкуствения интелект. Актът на ЕС за ИИ е първата по рода си всеобхватна правна рамка за изкуствения интелект в световен мащаб. Това е исторически момент. Актът за ИИ транспонира европейските ценности в нова ера. Чрез съсредоточаване на регулирането върху разпознаваемите рискове днешното споразумение ще насърчи отговорните иновации в Европа. Като гарантира безопасността и основните права на хората и предприятията, то ще подкрепи разработването, внедряването и използването на надежден ИИ в ЕС. Нашият Акт за ИИ ще допринесе значително за развитието на глобални правила и принципи за ориентиран към човека ИИ.

Прочети повече

ЕС ще подкрепя свои фирми, разработващи надежден изкуствен интелект

Европейската комисия оповести пакет от мерки в подкрепа на европейските стартиращи предприятия и малки и средни фирми в разработването на надежден изкуствен интелект (ИИ), който спазва ценностите и правилата на ЕС. В речта си за състоянието на Съюза през 2023 г. председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен обяви нова инициатива за предоставяне на европейските суперкомпютри на иновативни европейски стартиращи предприятия в областта на ИИ. Днешният пакет привежда този ангажимент на практика, включително чрез предложение за предоставяне на привилегирован достъп до суперкомпютри на стартиращите предприятия работещи в тази област.

Прочети повече

Кандидатствайте за AI-BOOST Large AI Grand Challenge

Финансираният от ЕС проект AI-BOOST стартира своя първи конкурс, като предлага до 250 000 евро безкапиталово финансиране на до четири европейски МСП и стартиращи фирми с висок потенциал, които имат техническия капацитет и опит в работата с широкомащабни AI модели.

Прочети повече

Покажи още новини