Суровини от изключителна важност: гарантиране на сигурни и устойчиви вериги за доставки за екологичното и цифровото бъдеще на ЕС

Снимка: © Copyright European Union 2023

На 16 март 2023 Комисията предложи широкообхватен набор от действия, за да се гарантира достъпът на ЕС до сигурни, диверсифицирани, достъпни и устойчиви доставки на суровини от изключителна важност. Суровините от изключителна важност са абсолютно необходими за голям брой стратегическите сектори, включително промишлеността с нулеви нетни емисии, цифровата промишленост, авиокосмическия сектор и сектора на отбраната.

Прочети повече

Конкурентоспособността на ЕС и след 2030 г.: поглед напред по повод 30-ата годишнина на единния пазар

На 16 март 2023 Комисията публикува две съобщения по повод 30-ата годишнина на единния пазар, в които се посочват начините за осигуряване на дългосрочна конкурентоспособност на ЕС.

Единният пазар несъмнено е двигателят на обществото и икономиката на ЕС. По-нататъшното намаляване на пречките и задълбочаване на интеграцията, особено за услугите, са от съществено значение, за да може единният пазар да остане основен двигател на конкурентоспособността на ЕС. В настоящия геополитически контекст ЕС е достигнал повратен момент в усилията си за постигане на двойния екологичен и цифров преход и за запазване на позицията си като привлекателно място за предприятията.

Прочети повече

Комисията предложи реформа на структурата на пазара на електроенергия в ЕС, за да се насърчат възобновяемите енергийни източници, да се защитят по-добре потребителите и да се повиши на конкурентоспособността на промишлеността

На 14 март 2023 Комисията предложи да се реформира структурата на пазара на електроенергия в ЕС, за да се ускори навлизането на възобновяемите енергийни източници и постепенното премахване на газа, да се намали зависимостта на сметките на потребителите от нестабилните цени на изкопаемите горива, да се осигури по-добра защита на потребителите от бъдещи скокове на цените и потенциално манипулиране на пазара и да се направи европейската промишленост по-чиста и по-конкурентноспособна.

Прочети повече

Космическа стратегия на ЕС за сигурност и отбрана за осигуряване на по-силен и по-устойчив на въздействие ЕС

На 10 март 2023 Комисията и върховният представител представят за пръв път съвместно съобщение относно Европейската космическа стратегия за сигурност и отбрана.

Космическите системи и услуги в Европейския съюз са от решаващо значение за функционирането на нашето общество и икономика, както и за сигурността и отбраната. Заради тези му качества ЕС определи космическото пространство като стратегическа област. В настоящия геополитически контекст на нарастваща конкуренция за надмощие и интензифициране на заплахите, ЕС предприема действие за защита на своите космически активи, отстояване на интересите си, възпиране на враждебни дейности в космоса и за укрепване на стратегическата си позиция и автономност.

Прочети повече

Комисията приветства политическото споразумение относно Европейската година на уменията

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато на 7 март 2023 между Европейския парламент и държавите – членки на ЕС, във връзка с Европейската година на уменията. Както беше обявено от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2022 г., през октомври Комисията представи на съзаконодателите своето предложение за Европейската година на уменията.

Прочети повече

Покажи още новини