ПОКАНА: Откриващо събитие по проект SMEnergy - Центрове за услуги и пътят на промяна към повече възобновяема енергия, използвана от МСП


Бизнес център за подпомагане на МСП - Русе и Клъстер Възобновяеми енергийни източници - Благоевград имат удоволствието да Ви поканят да участвате в откриващата среща на проект SMEnergy - Центрове за услуги и пътят на промяна към повече възобновяема енергия, използвана от МСП, на която ще научите повече за това как можете да се включите в разработването както на национални, така и на транснационални стратегии и комплекти от инструменти, насочени към това различните МСП да бъдат по-добре подкрепени по отношение използването на възобновяеми енергийни източници.

Прочети повече

Покана за професионалистите от сектор Творчески индустрии за участие в бизнес срещи по време на CIMIx - Creative Industries meet Industry 2024 - The Crossover Edition

Enterprise Europe Network – Русе кани професионалистите от сектор Творчески индустрии на конференция и б2б срещи за търсене на потенциални бизнес и технологични партньори в рамките на CIMIx - Creative Industries meet Industry 2024 - The Crossover Edition, които ще се проведат на 18 и 19 януари 2024 във Виена, Австрия и онлайн.

Прочети повече

Конкурсът „Иновативно предприятие на годината 2023“ търси предприемачите на бъдещето

До 15 октомври български фирми с успешно разработена и внедрена иновация през последните 3 години, могат да кандидатстват в Конкурса "Иновативно предприятие на годината 2023". Заявката се извършва по електронен път до 23:45 часа на 15 октомври 2023 г., неделя, на сайта на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (arcfund.net).

Конкурсът популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии. Критериите за оценка включват високо качество и оригиналност на иновацията, пазарно и технологично лидерство на националния и световен пазар, въздействие върху околната среда и обществото, ефективност на бизнес модела.

Прочети повече

Последна обява по VULCANUS IN EUROPE - програма на Европейската комисия и японското правителство

>>> ПОСЛЕДНА ОБЯВА<<<

Центърът за индустриално сътрудничество ЕС-Япония (съвместна инициатива между японското правителство/METI и Европейската комисия/ГД „Предприятия и промишленост“) обявява 28-ата сесия на програмата „Вулкан в Европа“ (VULCANUS IN EUROPE).

Прочети повече

Възможности за финансиране на МСП за засилване на иновациите и интернационализацията в културните и творческите индустрии

Поканата „Насърчаване на устойчивостта и иновациите в Европа чрез изграждане на мрежи, развитие на клъстери в екосистемата на културните и творческите индустрии“ (Fostering Resilience and Innovation in Europe through Networking Development of clusters in the Cultural and Creative Industry ecosystem, FRIEND CCI) има за цел да подкрепи МСП при:

- разработване и изпълнение на междусекторни проекти, насочени към въвеждане на иновации на ниво продукти и/или на ниво процеси/технологии, със специфичен акцент върху нуждите, свързани с двойния преход;

- насърчаване на взаимно обогатяване и обмен на иновации между МСП от различни екосистеми;

- интернационализация, за да увеличи достъпа до глобалните вериги за доставки и стойност.

Прочети повече

Покажи още новини