В първия доклад относно състоянието на цифровото десетилетие се призовава за колективни действия за оформяне на цифровия преход

В първия доклад за състоянието на цифровото десетилетие, публикуван на 27 септември 2023, се предоставя цялостен преглед на напредъка към постигане на цифровата трансформация, за да се даде възможност на ЕС да увеличи своята цифрова независимост и да стане по-устойчив и по-конкурентоспособен. Той включва оценка на резултатите на ЕС по отношение на целите и задачите на Европа до 2030 г., като се поставя акцент върху четири основни стълба: цифрови умения, цифрова инфраструктура, цифровизация на предприятията, включително използването на изкуствен интелект (ИИ), и цифровизация на обществените услуги. Той включва и мониторинга на Европейската декларация относно цифровите права и принципи, която отразява ангажимента на ЕС за сигурна, безопасна и устойчива цифрова трансформация, поставяйки хората в центъра на вниманието.

Прочети повече

Възможности за финансиране на МСП за засилване на иновациите и интернационализацията в културните и творческите индустрии

Поканата „Насърчаване на устойчивостта и иновациите в Европа чрез изграждане на мрежи, развитие на клъстери в екосистемата на културните и творческите индустрии“ (Fostering Resilience and Innovation in Europe through Networking Development of clusters in the Cultural and Creative Industry ecosystem, FRIEND CCI) има за цел да подкрепи МСП при:

- разработване и изпълнение на междусекторни проекти, насочени към въвеждане на иновации на ниво продукти и/или на ниво процеси/технологии, със специфичен акцент върху нуждите, свързани с двойния преход;

- насърчаване на взаимно обогатяване и обмен на иновации между МСП от различни екосистеми;

- интернационализация, за да увеличи достъпа до глобалните вериги за доставки и стойност.

Прочети повече

Най-голямата годишна среща на бизнеса в град Русе - Digital4Ruse събра успешни предприемачи от България и Румъния, както и експерти в различни области като международен дигитален маркетинг, спедиция и данъчно право

Конференцията Digita4Ruse на тема Международна онлайн търговия, която се проведе в Русе на 8 април 2023, премина при страхотен успех. Бизнес център за подпомагане на МСП – Русе с Enterprise Europe Network – център Русе бе основен партньор и съорганизатор на събитието.

Прочети повече

ПОКАНА за ISE Open Innovation Challenge 2023

Enterprise Europe Network – Русе Ви кани на ISE Open Innovation Challenge 2023, което ще се проведе в периода 31 януари 2023 - 8 февруари 2023 в Барселона, Испания, както и онлайн.

Аудиовизуалният Конгрес ISE ще отпразнува следващото си издание в Барселона от 31 Януари до 3ти февруари. Това е най-голямото събитие в Европа по отношение на аудиовизуални и интегрирани системи (80 000 присъстващи преди Covid). IoT конгресът ще се проведе на същото място и по същото време, като конгреса на ISE. И двата организатора се съгласиха, че билетът за едното събитие ще осигурява достъп и до другото. ACCIÓ - Agency for Business Competitiveness, партньор в мрежата Enterprise Europe Network, организира и брокерско събитие по време на IoT конгреса: IoT Brokerage Event 2023 - Home (b2match.io)

Прочети повече

Покажи още новини