ЕК определи действия за по-добри условия на стажовете и за преодоляване на недостига на работна ръка

На 20 март Комисията представи план за действие за справяне с недостига на работна ръка и умения и предлага да работи заедно с държавите-членки и социалните партньори за справяне с тези проблеми през следващите месеци и години. Планът за действие е част от стратегията на ЕС за повишаване на неговата конкурентоспособност и повишаване на неговата икономическа и социална устойчивост.

От почти десетилетие недостигът на работна ръка и умения нараства във всички държави-членки. Този недостиг се дължи на демографските промени, търсенето на нови умения, свързани с технологичното развитие и двойните преходи, стремежа за по-нататъшно развитие на собствените ни индустриални сектори, нуждите от отбрана и сигурност и предизвикателства, свързани с условията на труд в някои сектори и местоположения. Комисията е идентифицирала 42 „дефицитни“ професии с някои разлики в държавите членки.

Прочети повече

4,3 милиарда евро по програма „Еразъм+“ в подкрепа на мобилността и сътрудничеството в областта на образованието, обучението, младежта и спорта през 2024 г.

На 28 ноември 2023 Комисията отправи поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2024 г. Това е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Програмата „Еразъм+“, която разполага с бюджет от 4,3 милиарда евро за следващата година, ще продължи да подкрепя транснационалния опит на ученици, студенти във висшето образование и учащи в сферата на професионалното образование и обучение. Програмата също така предлага възможности за възрастни обучаеми, преподаватели и персонал, както и за млади хора в програми за неформално учене.

Прочети повече

Покажи още новини