Тук може да търсите в базата данни с фирмени мисии и B2B събития, организирани от Enterprise Europe Network. Ако желаете да участвате в някое/и от тях, моля, пишете ни на een@bscsme.eu, за да можем да се включим като Ваш местен Support Office.