Vulcanus в Европа 2024 – Възможност за фирми от ЕС да приемат японски стажант за научноизследователска и развойна дейност

Центърът за индустриално сътрудничество ЕС-Япония (съвместно начинание на японското правителство/METI и Европейската комисия/ГД „Предприятия и промишленост“), партньор в мрежата Enterprise Europe Network, популяризира 28-ата сесия на своята програма „Вулкан в Европа“ ('Vulcanus in Europe').

ВУЛКАН В ЕВРОПА 2024-2025

Приемете японски стажант и се възползвайте от неговите знания и умения за Вашите научноизследователски и развойни проекти

Прочети повече

Космическо пространство: Комисията приканва промишлеността да представи предложения за внедряване на новата мрежа от спътници на ЕС за сигурна свързаност — IRIS²

През м. март Комисията отправи покана за представяне на оферти за възлагане на договор за концесия за внедряване на мрежата от спътници на ЕС, наречена IRIS² (Инфраструктура за устойчивост, взаимосвързаност и сигурност чрез спътник). Публично-частното партньорство между Комисията и частния сектор ще осигури общи инвестиции в проектирането, разработването, внедряването и експлоатацията на правителствената и търговската инфраструктура и нейното използване.

Тази процедура за възлагане на договор е първата стъпка към практическото внедряване на IRIS², като за проекта е предвидено финансиране от бюджета на ЕС в размер на 2,4 милиарда евро.

Прочети повече

Защита на потребителите: даване на възможност за избор на устойчиви продукти и слагане на край на заблуждаващите твърдения за екологосъобразност

На 22 март 2023 Комисията предложи общи критерии срещу подвеждащите и заблуждаващите твърдения за екологосъобразност. С това предложение на потребителите се осигурява по-голяма яснота, по-голяма увереност, че когато нещо се продава като „екологосъобразно“, то наистина е „екологосъобразно“, както и по-качествена информация при избора на екологосъобразни продукти и услуги. Предприятията също ще имат полза, тъй като онези от тях, които полагат реални усилия за подобряване на устойчивостта на своите продукти, ще бъдат по-лесно разпознавани и възнаграждавани от потребителите, ще могат да увеличат продажбите си, вместо да бъдат изправени пред нелоялна конкуренция. По този начин предложението ще спомогне за създаването на еднакви условия на конкуренция по отношение на информацията за екологичните характеристики на продуктите.

Прочети повече

Посланици на интелектуалната собственост на IP Helpdesk - юни 2023 г.: Фани Колева

Всеки месец IP Helpdesk ни запознава с член на техния посланически екип. Този месец това е Фани Колева от ARC Consulting, България, която има повече от 20 години опит в областта на интелектуалната собственост (ИС).

Прочети повече

Право на ремонт: Комисията въвежда нови права на потребителите за лесни и привлекателни ремонти

На 22 март 2023 Европейската комисия прие ново предложение за общи правила за насърчаване на ремонта на стоки, с които ще се постигнат икономии за потребителите и ще се подкрепят целите на Европейския зелен пакт, като наред с другото се намалят отпадъците. През последните десетилетия замяната често се ползваше с приоритет пред ремонта при повреда на продуктите, а потребителите нямаха достатъчно стимули да ремонтират стоките след изтичането на законоустановената гаранция. С предложението ремонтите ще станат по-лесни и по-икономически изгодни за потребителите в сравнение със замяната на стоки. Освен това по-голямото търсене ще активизира ремонтния сектор, като същевременно ще стимулира производителите и продавачите да разработват по-устойчиви бизнес модели.

Прочети повече

Покажи още новини