Комисията поставя началото на пакет за иновации в областта на ИИ в подкрепа на стартиращите предприятия и МСП в областта на изкуствения интелект

На 24 януари 2024 Комисията постави началото на пакет от мерки в подкрепа на европейските стартиращи предприятия и МСП при разработването на надежден изкуствен интелект (ИИ), който зачита ценностите и правилата на ЕС. Това е резултат от политическото споразумение, постигнато през декември 2023 г. относно Законодателния акт на ЕС за ИИ — първия всеобхватен законодателен акт за изкуствения интелект в света — който ще подкрепи разработването, внедряването и използването на надежден ИИ в ЕС.

Прочети повече

Европейската политика на сближаване подкрепя заетостта на милиони хора, подобрява енергийната ефективност и защитава гражданите от природни климатични бедствия

На 15 януари 2024Европейската комисия публикува своя обобщаващ доклад за 2023 г. относно изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), в който бяха представени някои от общите постижения на ЕСИ фондовете в края на 2022 г. Тези фондове са основните финансови инструменти на политиката на сближаване, които подкрепят инвестициите за регионално развитие от програмния период 2014—2020 г.

Прочети повече

Онлайн услугите на Enterprise Europe Network за интернационализация на бизнесите бяха представени на Конференцията Digital4Ruse 2024

За втора поредна година Бизнес център за подпомагане на МСП - Русе и Enterprise Europe Network - Русе бяха партньори и съорганизатори на Конференцията Digital4Ruse: Дигитални възможности за бизнеса, която цели да създаде атмосфера, която да помогне на участниците да намерят нови познанства и бизнес възможности.

Прочети повече

Вижте най-важното от турнето на София Тех Парк в Русе на 10 април

Срещата от турнето на София Тех Парк „Пътят на предприемача“, подкрепена от Enterprise Europe Network, се проведе вчера в Русе.

Прочети повече

Женското предприемачество в Европа – разгледайте Второто издание на електронния каталог 3’pitch за жени предприемачи

Второто издание на електронния каталог 3’pitch за жени предприемачи, съставен от Тематичната група за женско предприемачество на мрежата Enterprise Europe Network вече е факт!

Женското предприемачество е недостатъчно използван икономически и социален актив на Европейския съюз. Той е определен като политически приоритет за ЕС в Small Business Act и са стартирани редица дейности за насърчаване на жените предприемачи да започнат собствен бизнес.

Вижте повече за каталога в публикацията.

Прочети повече

Покажи още новини