В експертен доклад се набелязват обещаващи подходи към най-добрите начини за инвестиране в образованието и обучението

На 19 октомври 2022 Комисията публикува окончателния доклад на експертната група за качествени инвестиции в образованието и обучението Инвестираме в бъдещето си: качествени инвестиции в образованието и обучението. Докладът на експертите се съсредоточава върху най-добрите начини за инвестиране на публични средства в четири основни области на разходите за образование и обучение в ЕС: учители и обучители, образователна инфраструктура, цифрово обучение и равнопоставеност и приобщаване.

Прочети повече

Комисията прие преразгледаната рамка за държавна помощ за научни изследвания, развойна дейност и иновации


Европейската комисия прие преразгледано съобщение относно правилата за държавна помощ за научни изследвания, развойна дейност и иновации („Рамка за НИРДИ от 2022 г.“), в което се определят правилата, съгласно които държавите членки могат да предоставят държавна помощ на предприятията за дейности, свързани с НИРДИ, като същевременно гарантират еднакви условия на конкуренция. Рамката за НИРДИ от 2022 г., която допринася за стратегическите цели на ЕС, свързани с екологичния и цифровия преход, влезе в сила от 19 октомври 2022.

Прочети повече

Комисията определя действия за цифровизиране на енергийния сектор с цел подобряване на ефективността и интегрирането на възобновяемите енергийни източници


Европейският зелен пакт и планът REPowerEU изискват дълбока трансформация на нашата енергийна система, която трябва да стане по-интерактивна и по-интелигентна, за да помогне на потребителите да се възползват от предимствата на екологичния преход. На 18 октомври 2022 Комисията представи план за действие, в който се подчертава как новите технологии могат да спомогнат за подобряване на ефективното използване на енергийните ресурси, да улеснят интегрирането на възобновяемите енергийни източници в мрежата и да спестят разходи за потребителите и енергийните дружества в ЕС. Комисията определя действия за насърчаване на споделянето на данни, насърчаване на инвестициите в цифрова електроенергийна инфраструктура, гарантиране на ползи за потребителите и укрепване на киберсигурността. Тъй като центровете за данни и нарастващият интерес към услуги онлайн изискват все повече ресурси от нашата енергийна система, в плана от 18 октомври 2022 се очертават и начини за отделяне на енергийния отпечатък на сектора на ИКТ от експоненциалния растеж на данните. Екологичният и цифровият преход трябва да вървят ръка за ръка.

Прочети повече

Критична инфраструктура: Комисията ускорява работата за изграждане на европейска устойчивост

Снимка: Critical infrastructure resilience © Copyright EC - Audiovisual Service - NA

На 18 октомври 2022 Комисията предложи да се засили устойчивостта на критичната инфраструктура на ЕС. Предложението за препоръка се основава на плана от 5 точки за устойчива критична инфраструктура, представен от председателя Фон дер Лайен пред Европейския парламент на 5 октомври.

Прочети повече

Прилагане на правото на ЕС: реализиране на предимствата за гражданите

Снимка: © Copyright Zolnierek, Adobe Stock - NA

На 13 октомври 2022 Европейската комисия прие съобщение относно прилагането на правото на ЕС, в което се описва работата ѝ за гарантиране, че правото на ЕС се спазва и че гражданите и предприятията могат да се ползват от едни и същи права в целия ЕС. Благодарение на правилното прилагане на правото на ЕС хората могат да дишат по-чист въздух, да пътуват и работят свободно навсякъде в ЕС или да получат възстановяване на разходите за медицински услуги, получени в чужбина. Правото на ЕС има реално въздействие върху ежедневието на европейците. Ето защо прилагането на правото на ЕС е основен приоритет за Комисията.

Прочети повече

Покажи още новини