Бизнес оферта се попълва, когато желаете да предложите своите продукти и/ или услуги на външни пазари и да намерите потенциални купувачи.

Моля, попълнете формуляра като спазвате указанията за всяко поле. Описанието трябва да бъде анонимно, напр. Българска фирма, производител на мебели…