Комисията обявява участието на 100 града в мисията на ЕС за неутрални по отношение на климата и интелигентни градове до 2030 г.

На 28 април 2022 Комисията обяви100-те града в ЕС, които ще участват в мисията на ЕС за 100 неутрални по отношение на климата и интелигентни града до 2030 г. (т.нар. „мисия за градовете“). Стоте града са от всички 27 държави от ЕС, като още 12 града са от държави, асоциирани или с потенциал за асоцииране към Хоризонт Европа — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.)

Прочети повече

ЕС и международни партньори представиха декларация за бъдещето на интернет

На 28 април 2022 Европейският съюз, Съединените щати и няколко международни партньори предложиха декларация за бъдещето на интернет, в която се излагат визията и принципите за надежден интернет. Партньорите подкрепят бъдещ интернет, който да е отворен, свободен, глобален, оперативно съвместим, надежден и сигурен и потвърждават ангажимента си за защита и зачитане на правата на човека онлайн и в целия цифров свят. Досега 60 партньори са подкрепили декларацията, включително всички държави — членки на ЕС, а още държави се очаква да последват този пример през идните седмици. Списъкът на подписалите я е достъпен тук.

Прочети повече

Safety Gate (Портал за безопасност): Превозните средства и играчките са на челно място в списъка на опасните нехранителни продукти тази година

На 25 април 2022 Европейската комисия публикува своя годишен доклад за Safety Gate — системата на ЕС за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти. Докладът обхваща подадените през 2021 г. сигнали и действията, които националните органи са предприели в техен отговор. В настоящия годишен доклад за първи път автомобилите заемат челно място в списъка на продуктите, за които е сигнализирано, следвани от играчките. Също така в контекста на пандемията от COVID-19 предпазните средства, като например маските за лице, все още съставляват значителна част от продуктите, за които е подаден сигнал.

Прочети повече

Законодателен акт за цифровите услуги: Комисията приветства политическото споразумение относно правилата за осигуряване на безопасна и отговорна онлайн среда

Комисията приветства бързото постигане на политическо споразумение между Европейския парламент и държавите от ЕС относно предложението за Законодателен акт за цифровите услуги, представено от нея през декември 2020 г. Със Законодателния акт за цифровите услуги се определя безпрецедентен нов стандарт за отчетност на онлайн платформите по отношение на незаконното и вредното съдържание. Чрез акта ще се осигури по-добра защита на потребителите на интернет и техните основни права, а освен това ще се въведе единен набор от правила в рамките на вътрешния пазар, което ще помогне на по-малките платформи да се разрастват.

Прочети повече

Зелен пакт — ЕС задели един милиард евро за опазването на океаните

На 14 април 2022 на конференцията „Нашият океан“ в Палау ЕС поднови своя ангажимент към международното управление на океаните. ЕС представи списък с 44 ангажимента за периода 2020—2022 г. в размер на почти 1 млрд. евро, което е най-щедрият финансов ангажимент, представян някога на този форум.

Прочети повече

Покажи още новини