Бизнес Център за подпомагане на МСП
7000 Русе, България
ул. Георги С. Раковски 4
Телефон: 082 821 472
E-mail: info@bscsme.eu