Комисията коригира графика на постепенното премахване на някои кризисни инструменти от Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход

В края на ноември 2023 Европейската комисия прие изменение на Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, така че да бъдат удължени с шест месеца ограничен брой раздели от рамката, насочени към осигуряване на реакция при кризи след агресията на Русия срещу Украйна и безпрецедентното увеличение на цените на енергията.

Прочети повече

Комисията приветства политическото споразумение за засилен контрол върху износа на отпадъци

Снимка: www.eeas.europa.eu

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато на 17 ноември 2023 между Европейския парламент и Съвета относно превозите на отпадъци, което ще гарантира, че ЕС поема по-голяма отговорност за своите отпадъци и не изнася екологичните си предизвикателства към трети държави. Правилата също така ще улеснят използването на отпадъците като ресурс. Споразумението допринася за постигането на целта на Европейския зелен пакт за намаляване на замърсяването и постигане на напредък в кръговата икономика.

Прочети повече

ПОКАНА: Откриващо събитие по проект SMEnergy - Центрове за услуги и пътят на промяна към повече възобновяема енергия, използвана от МСП


Бизнес център за подпомагане на МСП - Русе и Клъстер Възобновяеми енергийни източници - Благоевград имат удоволствието да Ви поканят да участвате в откриващата среща на проект SMEnergy - Центрове за услуги и пътят на промяна към повече възобновяема енергия, използвана от МСП, на която ще научите повече за това как можете да се включите в разработването както на национални, така и на транснационални стратегии и комплекти от инструменти, насочени към това различните МСП да бъдат по-добре подкрепени по отношение използването на възобновяеми енергийни източници.

Прочети повече

ЕС ще подкрепя свои фирми, разработващи надежден изкуствен интелект

Европейската комисия оповести пакет от мерки в подкрепа на европейските стартиращи предприятия и малки и средни фирми в разработването на надежден изкуствен интелект (ИИ), който спазва ценностите и правилата на ЕС. В речта си за състоянието на Съюза през 2023 г. председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен обяви нова инициатива за предоставяне на европейските суперкомпютри на иновативни европейски стартиращи предприятия в областта на ИИ. Днешният пакет привежда този ангажимент на практика, включително чрез предложение за предоставяне на привилегирован достъп до суперкомпютри на стартиращите предприятия работещи в тази област.

Прочети повече

През 2024 г. Европейската комисия отпуска 186 милиона евро за популяризиране на продуктите от агрохранителния сектор в ЕС и извън него

През 2024 г. Европейската комисия ще отпусне 185,9 милиона евро за финансиране на дейности за популяризирането на устойчивите и висококачествени продукти от агрохранителния сектор на ЕС в рамките на вътрешния пазар и в световен мащаб. Приетата от Комисията работна програма за 2024 г. по политиката за популяризиране има за цел развитието на нови пазарни възможности, като се вземат предвид политическите приоритети, анализът на прогнозирания износ към съществуващите и нововъзникващите пазари, както и подаваната от заинтересованите страни информация.

Прочети повече

Покажи още новини