Модернизационният фонд инвестира 2,4 млрд. евро в 7 държави за ускоряване на прехода в тях към екосъобразно общество

На 8 юни 2022 Модернизационният фонд предостави 2,4 млрд. евро на седем държави, за да подпомогне модернизирането на енергийните им системи, намаляването на емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността и транспорта и постигането на целите им за 2030 г. в областта на климата и енергетиката. Бяха потвърдени инвестиции в Румъния (1391,6 млн. евро), Чехия (520 млн. евро), Полша (244,2 млн. евро), Литва (85 млн. евро), Унгария (74,3 млн. евро), Словакия (49,5 млн. евро) и Хърватия (40 млн. евро). С това приключва третият инвестиционен цикъл на Модернизационния фонд, при който средствата в сравнение с предишните инвестиционни цикли са значително повече.

Прочети повече

Пролетен пакет на европейския семестър: Поддържане на екологосъобразно и устойчиво възстановяване в условията на повишена несигурност

С пролетния си пакет за европейския семестър за 2022 г. Европейската комисия предоставя на държавите членки подкрепа и насоки две години след първото въздействие на пандемията от COVID-19 и в разгара на продължаващото нахлуване на Русия в Украйна.

В икономическата прогноза от пролетта на 2022 г.се предвижда икономиката на ЕС да продължи да расте през 2022 г. и 2023 г. Въпреки че икономиката на ЕС продължава да бъде устойчива, военната агресия на Русия срещу Украйна създаде нова среда, като усили вече съществуващите препятствия за растежа, които, според предишните очаквания, трябваше да намалеят. Това също създава за икономиките на ЕС допълнителни предизвикателства, свързани със сигурността на енергийните доставки и зависимостта от изкопаеми горива от Русия.

Прочети повече

Икономическа прогноза от пролетта на 2022 г.: Руското нахлуване подлага на изпитание икономическата устойчивост на ЕС

Преди да избухне войната, перспективите пред икономиката на ЕС бяха за продължителен и силен растеж. Нахлуването на Русия в Украйна обаче постави нови предизвикателства, точно когато Съюзът се възстановяваше от икономическите последици от пандемията. Като упражнява допълнителен натиск за повишаване на цените на суровините, предизвиквайки нови смущения в доставките и нарастваща несигурност, войната задълбочи съществуващите преди това проблеми пред растежа, които се очакваше да намалеят. Това накара Европейската комисия да преразгледа перспективите за растежа в ЕС, като ги занижи, докато тези за инфлацията трябваше да бъдат повишени.

Прочети повече

Комисията приветства политическото споразумение за нови правила относно киберсигурността на мрежите и информационните системи

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато на 13 май 2022 между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, по Директивата относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (Директива за МИС 2), предложена от Комисията през декември 2020 г.

Прочети повече

Комисията увеличава бюджета на „Хоризонт Европа“, за да подкрепи иновациите в опазването на околната среда, здравеопазването и цифровите технологии и да помогне на разселените изследователи от Украйна

На 10 май 2022 Комисията прие изменение на работната програма за 2021—2022 г. по „Хоризонт Европа“, с което увеличи нейния бюджет с почти 562 млн. евро. С тези средства следва да се окаже допълнителна подкрепа за мисиите на ЕС, ориентирани към новаторски решения на предизвикателствата в областите на опазването на околната среда, здравеопазването и цифровите технологии, както и към по-нататъшни действия за стимулиране на европейската екосистема за иновации. Сега бюджетът на програмата за 2021 и 2022 г. възлиза на общо почти 16 млрд. евро.

Прочети повече

Покажи още новини