Комисията приема антитръстови насоки за споразуменията за устойчивост в селското стопанство

На 7 декември 2023 Европейската комисия прие насоки за изготвянето на споразумения за устойчивост в областта на селското стопанство с използване на новото изключение от правилата на ЕС в областта на конкуренцията, въведено с наскоро реформираната обща селскостопанска политика (ОСП).

Прочети повече

Комисията приветства предварителното споразумение за по-устойчиви, поправими и кръгови продукти

Комисията приветства предварителното споразумение, постигнато на 4 декември 2023 между Европейския парламент и Съвета относно Регламента за екопроектирането на устойчиви продукти. Това ще спомогне за превръщането на устойчивите продукти в новата норма в ЕС, като ги направи по-дълготрайни, по-ефективно използване на енергията и ресурсите, улесняване на ремонта и рециклирането, намаляване на броя на веществата, пораждащи безпокойство, и включване на повече рециклирано съдържание. Това също така ще подобри еднаквите условия на конкуренция за устойчиви продукти на вътрешния пазар на ЕС и ще укрепи глобалната конкурентоспособност на предприятията, предлагащи устойчиви продукти.

Прочети повече

Обединеното кралство се присъедини към програма „Хоризонт Европа“

На 1 януари 2024 г. Обединеното кралство стана асоциирана държава към „Хоризонт Европа“. Изследователите от Обединеното кралство вече могат да участват в тази програма за научни изследвания и иновации на ЕС при същите условия като изследователите от други асоциирани държави и ще имат достъп до финансиране по „Хоризонт Европа“.

Прочети повече

По линия на партньорството между Комисията, Европейската инвестиционна банка и Breakthrough Energy Catalyst се финансират първите съвместни проекти за технологии в областта на климата

На 28-ата конференция на страните по РКООНИК (СОР28) в Дубай в края на миналата година изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Марош Шефчович, създателят на Breakthrough Energy Бил Гейтс и председателят на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Вернер Хойер обявиха първите два европейски проекта, които ще бъдат подкрепени по линия на партньорството между ЕС и Breakthrough Energy Catalyst: FlagshipONE на Ørsted и Ottana CO2 Battery на Energy Dome. След като бъдат завършени, тези два проекта ще доведат до решаваща промяна в сектора на чистите технологии и ще помогнат на ЕС да постигне своите цели в областта на климата за 2030 г. По линия на партньорството се предоставя сума в размер на 240 милиона евро под формата на комбинация от безвъзмездни средства и търговски инвестиции (собствен капитал и рискови заеми).

Прочети повече

4,3 милиарда евро по програма „Еразъм+“ в подкрепа на мобилността и сътрудничеството в областта на образованието, обучението, младежта и спорта през 2024 г.

На 28 ноември 2023 Комисията отправи поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2024 г. Това е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Програмата „Еразъм+“, която разполага с бюджет от 4,3 милиарда евро за следващата година, ще продължи да подкрепя транснационалния опит на ученици, студенти във висшето образование и учащи в сферата на професионалното образование и обучение. Програмата също така предлага възможности за възрастни обучаеми, преподаватели и персонал, както и за млади хора в програми за неформално учене.

Прочети повече

Покажи още новини