Кръгова икономика и текстилни изделия: да поемем отговорността за намаляване, повторна употреба и рециклиране на текстилните отпадъци и стимулиране на пазарите за употребявани текстилни изделия

На 5 юли 2023 Комисията предложи правила, с които производителите ще се задължат да носят отговорност за целия жизнен цикъл на текстилните изделия и да подкрепят устойчивото управление на текстилните отпадъци в целия ЕС. Тази инициатива ще ускори развитието на сектора за разделно събиране, сортиране, повторна употреба и рециклиране на текстилни изделия в ЕС в съответствие със стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия. Очаква се увеличаването на наличността на употребявани текстилни изделия да създаде работни места на местно равнище и да спести пари за потребителите в ЕС и извън него, като същевременно смекчи въздействието на производството на текстилни изделия върху природните ресурси.

Прочети повече

Модернизиране на платежните услуги и отваряне на данните за финансовите услуги: нови възможности за потребителите и предприятията

На 28 юни 2023 Европейската комисия представи предложения за включване на плащанията и финансовия сектор като цяло в цифровата ера. Новите правила допълнително ще подобрят защитата на потребителите и конкуренцията при електронните плащания и ще дадат възможност на потребителите да споделят своите данни по сигурен начин, така че да могат да получат по-широк набор от по-добри и по-евтини финансови продукти и услуги. В центъра на тези предложения са поставени интересите на потребителите, конкуренцията, сигурността и доверието.

Прочети повече

Законодателен пакет за единната валута: нови предложения в подкрепа на използването на парите в брой и за уредба за цифрово евро

На 28 юни 2023 Европейската комисия представи две предложения, за да се гарантира, че гражданите и предприятията ще могат да продължат да имат достъп до евробанкноти и евромонети и да извършват плащания с тях в цялата еврозона, както и за да се създаде уредба за евентуална нова цифрова форма на еврото, която Европейската централна банка да може да емитира в бъдеще като допълваща парите в брой.

Прочети повече

430 млн. евро от европейските фондове в подкрепа на селскостопанския сектор на ЕС

Комисията предлага да се осигури допълнително европейско финансиране за земеделските стопани в ЕС, чиято дейност е била засегната от неблагоприятни метеорологични явления, високи разходи за суровини и различни проблеми, свързани с пазара и търговията. Новият пакет за подкрепа ще възлиза на 330 млн. евро за 22 държави членки. Освен това на 26 юни 2023 държавите членки одобриха представения на 3 май пакет за подпомагане на земеделските стопани в България, Полша, Румъния, Словакия и Унгария в размер на 100 млн. евро. Няколко други мерки, включително възможност за по-високи авансови плащания, следва да подпомогнат земеделските стопани, засегнати от неблагоприятни климатични явления.

Прочети повече

Наградите „Нов европейски Баухаус“ и покана за представяне на предложения по линия на Европейската инициатива за градовете: Русе е сред победителите

Снимка: БТА, "Danube Design Lab Ruse"

На 22 юни 2023 Комисията обяви 15-те носители на наградите „Нов европейски Баухаус“ (НЕБ) за 2023 г. и 14-те избрани проекта, които получават инвестиции в размер на 65 млн. евро по първата покана за представяне на предложения по линия на Европейската инициатива за градовете — иновативни действия, в рамките на политиката на сближаване. Церемонията по връчване на наградите се състоя по време на събитието „НЕБ в регионите и градовете“ в Брюксел заедно с комисар Ферейра.

Прочети повече

Покажи още новини