Платформа за сътрудничество и б2б срещи Хоризонт Европа Клъстер 4: Цифрови технологии, индустрия и космос – 09.02.2023 - 31.07.2023 – онлайн

Enterprise Europe Network - Русе Ви кани да се присъедините към платформата за сътрудничество и б2б срещи за търсене на потенциални партньори за проекти по Horizon Europe Cluster 4: Digital, Industry and Space Calls 2023-2024. Платформата е отворена за регистрации до 14.05.2023г., а за провеждане на онлайн срещи до 31.07.2023г.

Основните теми са: Технологии на производство; Ключови цифрови технологии; Изкуствен интелект и роботика; Нововъзникващи базови технологии; Кръгови индустрии; Нисковъглеродни и чисти индустрии и други.

Инициативата е подходяща за: Университети, Общини, публични власти и НПО, Клъстери и Хъбове, Частни фирми и Изследователски центрове.

Повече информация и регистрация на: COOPERATION & NETWORKING Platform


Българо-румънски бизнес форум с двустранни срещи - 16.06.2023 - Русе, България

СЪБИТИЕТО СЕ ОТЛАГА ЗА ЕСЕНТА!

АКО ВЕЧЕ СТЕ НАПРАВИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ТЯ ОСТАВА ВАЛИДНА И ЩЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНАТА НОВА ДАТА!

Enterprise Europe Network – Русе Ви кани на Българо-румънски бизнес форум с двустранни срещи, който ще се проведе на 16.06.2023г. в гр.Русе. Организатор на инициативата е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в партньорство с Enterprise Europe Network от България и Румъния, Областната администрация и Община Русе,  Националния съвет на частните МСП в Румъния, Българо-румънска търговско-промишлена палата, Българо-румънската търговска камара, както и Посолството на Република България в Букурещ и Посолството на Румъния в София.

Събитието е разделено на две части: информационна с акцент върху бизнес климата, възможностите за инвестиции в двете страни и сътрудничество в рамките на европейски проекти; и бизнес срещи между български и румънски фирми (b2b срещи) на място.

Събитието ще предостави възможност на представителите на фирми от секторите хранително-вкусова промишленост, информационни и комуникационни технологии, агритех и високи технологии в областта на интелигентното земеделие (дигитално земеделие), аутомотив и др. да се запознаят с нови потенциални партньори, както и да осъществят преки контакти. Предвижда се бизнесът да бъде запознат с актуални постижения и проблеми в тези области и възможните решения, пред които са изправени фирмите в съвременната динамична икономическа обстановка. Форумът ще активизира двустранната търговия и ще способства за изграждането на трайни партньорски отношения между компаниите от България и Румъния. Поканени за участие в събитието са и всички представители на фирми с интерес от инвестиции и търговия в гореспоменатите сектори.

Участието на представителите на българския бизнес в събитието е безплатно, като е необходима предварителна регистрация в срок до 12 юни 2023 г. на следния адрес: Българо-румънски бизнес форум с двустранни срещи

Допълнителна информация може да бъде получена от Николина Георгиева на тел.02 940 79 77 и от Росица Асенова на тел. 02 940 79 80 (ИАНМСП), както и от Екатерина Йорданова на тел. 082 821472 или е-мейл een@bscsme.eu (Enterprise Europe Network - Русе).


 B2B срещи – TORINO FASHION MATCH 2023 – 28-30.06.2023 - Торино, Италия

Enterprise Europe Network – Русе Ви кани на бизнес срещи за търсене на потенциални партньори, които ще се проведат на 28-30.06.2023 в рамките на Седмицата на модата в Торино. Събитието е подходящо за модни дизайнери, фирми-производители, стартъпи, иновативни брандове, търговци, дистрибутори, магазини за мода, платформи за онлайн търговия, асоциации от модната и текстилната индустрия и др. от следните сектори:

 • Текстил и мода (дрехи и аксесоари);
 • Спортни облекла;
 • Творчески индустрии (текстил и мода, обувки, кожи, аксесоари и бижута);
 • Дигитални решения и AI технологии за модната индустрия;
 • Устойчивост (инструменти и услуги за текстилната индустрия);
 • Търговия на дребно, електронна търговия;
 • Инвестиции в модната индустрия – женско предприемачество;
 • Зелен преход, кръгова мода.

Няма такси за участие в събитието, а Enterprise Europe Network подпомага регистрацията и провеждането на срещите на своите клиенти безплатно!

Повече информация и регистрация до 22.06.2023г. на: Torino fashion match 2023


Отворена покана за финансиране на МСП от сектор туризъм 

Фирми от туристическия бранш могат да кандидатстват за финансиране в рамките на отворена покана по проект STAR GROWTH. Тя има за цел да:

 • Подкрепи МСП чрез въвеждане на устойчиви и иновативни практики посредством персонализирани дейности за техническа подкрепа и програми за изграждане на капацитет;
 • Подпомогне МСП чрез процесите на: i) подготовка и/или кандидатстване за сертифициране за устойчивост/екология, ii) подготовка и/или изготвяне на проучвания за екологичния отпечатък на продукта (PEF) и проучвания за екологичния отпечатък на организацията (OEF), iii) прилагане на мерки за подобрение в съответствие с препоръките на проучванията PEF/ OEF, iv) разработване на стратегически планове за устойчивост;
 • Подпомогне МСП за дейности по обучение и изграждане на капацитет, за да се даде възможност на техния персонал да се насочи към иновации и устойчивост;
 • Подкрепи МСП чрез повишаване на конкурентоспособността на МСП посредством насърчаване на иновациите в областта на устойчивия туризъм.

Размер на безвъзмездните средства за едно МСП: до 7 500,00 EUR

Допустими кандидати:

Фирмите трябва да отговарят на следните критерии, за да бъдат допуснати до участие:

 • Наличие на икономическа дейност, свързана с туристическия сектор, в някоя/и от следните три категории:

I5510 - Хотели и подобни места за настаняване

I5520 - Ваканционни и други места за краткосрочно настаняване

I5530 - Къмпинги, паркинги за превозни средства за отдих и паркинги за ремаркета

 • Да са създадени от поне една финансова година;
 • Да са малко или средно предприятие (МСП);
 • Да са установено в държава-членка на ЕС и да извършват дейност в Гърция, Кипър, Словения, България, Италия и Румъния;
 • Да извършват дейност в "предимно селски райони" или "значително селски райони/междинни райони".

Кандидатстване:

Повече информация и кандидатстване на STAR GROWTH.

Краен срок: 26 юли 2023 г., 17:00 ч. (Централноевропейско време)


Всички събития, организирани от Мрежата, можете да видите в Базата данни. За да участвате в тези събития, е необходимо да сте клиенти на мрежата. Ако още не сте, моля попълнете клиентската карта.