Технологична оферта се попълва, когато разработвате нова технология или иновация и търсите крайни потребители за технологичен трансфер.

Моля, попълнете формуляра като спазвате указанията за всяко поле. Описанието трябва да бъде анонимно, напр. Българска фирма, разработила иновативна технология за…