В сила е нов инструмент, който ще позволи на ЕС да противодейства на икономическата принуда

На 27 декември 2023 е влезъл в сила Инструментът за борба с принудата (ИБП): той ще служи на ЕС за възпиране и реагиране на икономическата принуда и ще му помага да защитава по-добре своите интереси и интересите на своите държави членки на международната арена.

Прочети повече

ЕС подкрепя справедливия климатичен преход в България с бюджет от 1,2 милиарда евро

След като на 21 декември 2023 Европейската комисия одобри териториалните планове за справедлив преход на България, страната ще получи 1,2 милиарда евро по линия на Фонда за справедлив преход (ФСП). Чрез ФСП ще бъде подпомогнато създаването на нови работни места и икономически дейности за справедлив преход в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник в България, които са изправени пред най-големите социално-икономически предизвикателства в контекста на прекратяването на употребата на въглища и намаляването на емисиите на CO2. С фонда България ще бъде подпомогната също да постигне целите на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г., както и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

Прочети повече

ЕС инвестира още 2 милиарда евро от приходи от търговия с емисии в проекти за инфраструктура за чиста енергия в държавите членки посредством Модернизационния фонд

По линия на Модернизационния фонд на 20 декември 2023 бяха отпуснати 2,17 милиарда евро за осъвременяване на енергийните системи в девет държави членки посредством 19 подбрани проекта. Чрез тези инвестиции ще се помогне на страните от ЕС с по-нисък доход да постигнат своите климатични и енергийни цели за 2030 г., ще се намалят емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността и транспорта и ще се повиши енергийната ефективност. Те се финансират с приходи от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). От началото на дейността си през 2021 г. Модернизационният фонд е отпуснал на държавите членки общо 9,68 милиарда евро от приходи от СТЕ на ЕС, за да им помогне да ускорят екологичния си преход.

Прочети повече

Предварителното споразумение за по-устойчива и издръжлива трансевропейска транспортна мрежа сближава Европа

Снимка: www.europarl.europa.eu

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато на 19 декември 2023 между Европейския парламент и Съвета относно регламента за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Съзаконодателите се споразумяха да увеличат значително усилията за изграждане на устойчива и издръжлива TEN-T. Това включва силни стимули за увеличаване на използването на по-устойчиви видове транспорт и за подобряване на мултимодалността — практиката на комбиниране на видовете транспорт за едно пътуване — в рамките на европейската транспортна система.

Прочети повече

Академия „Нов европейски Баухаус“ за изграждане на умения за устойчиво строителство с иновативни материали

На 18 декември 2023 паневропейският консорциум на Алианса на NEBA е обявен за победител в поканата за представяне на предложения за стартиране на Академията „Нов европейски Баухаус“. Академията на НЕБ — мрежа за обучение, обявена за първи път от председателя Фон дер Лайен във Финландия през ноември 2022 г., ще има за цел да даде решителен тласък за нови умения и образование на всички равнища на строителния сектор. Тя ще се съсредоточи върху ценностите на НЕБ за устойчивост, естетика и приобщаване и ще подкрепи прилагането на Европейския зелен пакт в кръговата биоикономика. Тя се финансира от съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ на ЕС (СП КБЕ).

Прочети повече

Покажи още новини