SMEnergy

Преходът към зелена енергия е все по-спешна задача, която засяга всички сектори. В следствие на глобалните, геополитически и енергийни кризи през последните 3 години, две трети от МСП в Европа са били принудени да увеличат цените на своите стоки и услуги, допринасяйки за кризата с разходите за живот и в крайна сметка излагайки оцеляването си на риск. Наред с това, индустриалното забавяне е отговорно за две трети от нетното намаление на търсенето на електроенергия в ЕС през 2022, което поставя конкурентоспособността на промишлеността в Европа под натиск. Затова не е изненадващо, че според скорошно проучване 75% от европейските МСП искат бързо преминаване към възобновяема енергия, за да избегнат разходите за изкопаеми горива и да останат конкурентноспособни.

Зеленият преход трябва да се насърчава най-много в енергоемките сектори, където могат да бъдат постигнати най-видимите резултати в намаляването на емисиите на CO2, но това е цел на фирмите от всички браншове на икономиката. По-голямата част от малките и средни предприятия в момента обаче не знаят как могат да направят този преход към възобновяема енергия.

В отговор идентифицираните предизвикателства и необходимостта от промени проект „SMEnergy - Центрове за услуги и пътят на промяна към повече възобновяема енергия, използвана от МСП“, финансиран по програма Interreg Danube Region, има за цел да се създаде пилотна мрежа от регионални/национални центрове за услуги (GEKOS), чрез които да предостави необходимата подкрепа на енергоемките МСП при ускоряване на прехода им към възобновяеми енергийни източници.

Центровете GEKOS по проект SMEnergy ще функционират като центрове за знания за експлоатация и обслужване на зелена енергия, чиито услуги и пилотни дейности ще могат да бъдат включени в регионални и транснационални стратегии.

Ползи за енергоемки МСП

• Ще могат да видят по-ясно как да използват възобновяемите енергийни източници
• Ще могат да се адаптират по-добре към доставчиците, възможностите, ограниченията и да използват добрите практики, въведени от други подобни фирми в техния бранш
• Ако имат въпрос, могат да се обърнат към центрове GEKOS за помощ

Ползи за доставчици, които се интересуват от управление на енергията

• Ще разберат по-добре как могат по-успешно да предоставят услуги на партньорите си
• Ще имат по-голяма видимост и ще могат да изградят нови взаимоотношения

Ползи за свързани организации

• Ще могат да разберат по-добре нуждите, разпоредбите и възможностите на зеления преход
• Ще могат да използват услугите, знанията и транснационалната мрежа на проекта, за да подкрепят по-добре собствената си целева група

Специализиран уъркшоп "ВЕИ – добри практики и нови възможности за финансиране"

SMEnergy
Project is co-financed by the European Union (ERDF, IPA)