ПРОЕКТИ

Период 2021 - 2027

 • януари 2024 – юни 2026, Danube Region Prorgamme, проект “SMEnergy – Service centers and transformation path for a bigger share of renewable energy use of SMEs” с координатор Local Energy Agency Spodnje Podravje (SI) и партньори Hungarian Energy Efficiency Agency (HU), Business Agency Burgenland Research and Innovation Ltd. (AT), PC-Trend Ltd. (HU), DEX Innovation centre (CZ), Slovak Business Agency (SK), Development Agency of the Republic of Srpska (BA), BSC SME, European Institute for Innovation – Technology (DE) и Landshut University of Applied Sciences (DE), на обща стойност EUR 2,065,115.14
 • януари 2022 – декември 2022, EIT Digital, проект „ART – Допълнена реалност за туристическата индустрия в една променяща се ера“ с координатор FifthIngenium (Италия) и партньори Telecom Italia, БЦП МСП и ART OFT Srl (Италия), на обща стойност EUR 754,062.
 • януари 2022 – декември 2023, Програма Креативна Европа, проект „CREA - Creative Room European Alliance“ с координатор Panodyssey (Франция) и партньори AGENCIA EFE (Испания), БЦП МСП, CAP DIGITAL (Франция), CEIPES (Италия), PRO PROGRESSIONE (Унгария), VENETIAN CLUSTER (Италия), VOXEUROP (Франция) и WORLDCRUNCH (Франция), на обща стойност EUR 1,531,992.
 • януари 2022 - юни 2025, Програма Single Market, проект “Innovate Forward to Business Sustainability and Resilience - InnoForward” с координатор АРК Консултинг ЕООД и партньори Българска стопанска камара, Единен център за иновации на БАН, Клъстер ВЕИ, БЦП МСП, Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб, Морски клъстър България, Търговско-промишлена палата - Стара Загора, София Тех Парк, Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, Клъстер Мехтароника и Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“, на обща стойност EUR 4,262,000.

Период 2014 - 2020

 • ноември 2019 – октомври 2021, програма Erasmus+ стратегически партньорства – VET проект “mindtheDATA – създаване на култура за защита на данните сред МСП” с координатор Ямболска Търговско-промишлена палата (BG) и партньори от Гърция, Кипър, Испания и Полша, на обща стойност EUR 175,456.
 • юли 2018 – юни 2021, Програма за транснационално сътрудничество ДУНАВ, проект “Danube S3 Cluster - Транснационално клъстерно сътрудничество в областта на агро храните, базирано на подхода за интелигентна специализация в Дунавския регион” с координатор Агенция за регионално развитие – Южна Мунтения (RO) и партньори от Германия, Унгария, България, Хърватска, Словения, Словакия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Молдова и Украйна, на обща стойност EUR 1,790,445.70.
 • септември 2018 – ноември 2019, Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020, проект “RTD Giurgiu-Ruse - Поддържане на устойчив селски туризъм в област Гюргево-Русе чрез нейното културно наследство” с координатор Асоциация Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав (RO) и партньор БЦП МСП - Русе (BG), на обща стойност EUR 360,279.
 • септември 2018 – ноември 2019, Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020, проект “TourDev Giurgiu-Ruse - Съвместна стратегия за развитие на туризма в района на Гюргево-Русе” с координатор Асоциация Triangulum (RO) и партньор БЦП МСП - Русе (BG), на обща стойност EUR 416,588.
 • януари 2018 - декември 2018, Фонд за проекти по Дунавската стратегия, „Пилотиране ускоряването на младежкото предприемачество в региона на р. Дунав и Йонийско море", с водещ партньор БЦП МСП – Русе и партньори от Гърция и Сърбия. Общата цел е да се подобри младежкото предприемачество и да се покаже пътят към успешното финансиране на младежки бизнес проекти.
 • ноември 2017 – октомври 2019, Програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море Interreg V-B 2014‐2020, “FOCUS - Повишаване конкурентоспособността на МСП от хранително-вкусовата промишленост чрез транснационални клъстъри”, с координатор Регион Пелопонес (GR) и партньори от Гърция, Кипър, Албания и България, на обща стойност 902 846 EUR.
 • април 2017 – април 2019, Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020, проект “BG-RO E-GoverNet - Създаване на информационна мрежа за улесняване сътрудничеството между публичните власти, НПО, бизнеса и гражданите в трансграничния регион България-Румъния”, с координатор БЦП МСП - Русе и партньор Асоциация Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав (RO), на обща стойност 366,816 EUR.
 • април 2015 – септември 2015 – фонд START – Danube Region Project Fund of the EUSDR, проект “Дунавски центрове по компетенции за креативност и предприемачество (Danube ENTRE)” с координатор БЦП МСП – Русе и партньори Виенски Съвет за образование (AT), Агенция за предприятия - Будапеща (HU), Чешки технически университет - Прага (CZ), ORICUM (RO) и Американски съвети за международно образование в Молдова (MD), на обща стойност 38 145 EUR.
 • април 2015 – декември 2015 – фонд START – Danube Region Project Fund of the EUSDR, проект „SIRA - Интелигентни и иновативни селски райони – Свързване на центрове за компетенции“, с координатор Университет Хохенхайм (DE) и партньори Банатски университет за аграрни науки и ветеринарна медицина (RO), Университет Нови Сад (RS), БЦП МСП – Русе (BG), Университет Любляна (SL) и Университет Зегед (HU), на обща стойност 54 465 EUR.

Период 2007 - 2013

 • 2013 – 2014 – Проект „SIRA Danube – Центрове по компетенции „Интелигентни и иновативни селски райони“ – предпроектни проучвания, изпълняван по Приоритетна област 8 „Конкурентоспособност“ на Европейската Стратегия за Дунавския регион с партньори и консултанти от Германия, Словения, Сърбия, Румъния, Хърватска, Унгария, Словакия и България и ръководен от Център Източна Европа към Университет Хохенхайм, Германия.
 • 2013 – 2014 - програма ТГС Румъния – България 2007-2013, проект ”Създаване на общ трансграничен портал за е-бизнес - e-Business pages” с координатор Агенция за развитие на човешките ресурси, Русе, (BG) и партньори БЦП МСП – Русе (BG) и Румънска асоциация за технологичен трансфер и иновации (RO), на обща стойност 348 469,17 EUR.
 • 2013 - 2014 - Обява ENT/CIP/12/D/N04S00, Специализирана дейност "Насърчаване на екодизайна сред МСП производители", проект "DanubePIE - Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион" с координатор Steinbeis Europa Zentrum (DE) и партньори БЦП МСП – Русе (BG), Търговско-индустриална и селскостопанска камара (Тимишоара, RO), Унгарска агенция за инвестиции и търговия (HU), Технологичен парк Вараждин (HR) и Университет Нови Сад (RS), на обща стойност 830 155 EUR.
 • 2012 – 2015 – обява на ГД Предприятия и индустрия, проект “REDI – когато регионите подпомагат предприемачите и дизайнерите да създават иновации” с координатор APCI (Агенция за насърчаване на творчеството в индустрията), Париж (FR) и партньори БЦП МСП – Русе (BG), CCIB (Търговско- индустриална камара на Бретан-ARIST), Рен (FR), DZNRW (Дизайн център Северен Рейн- Вестфалия) Есен (DE) и LUT (Университет за технологии Лапеенранта-Lahti Living Lab) Лапеенранта, (FI), на обща стойност 999829,71 EUR.
 • 2012 – 2014 – Програма за Югоизточна Европа, проект “AGRO-START - Транснационална мрежа в подкрепа на МСП в секторите животновъдство и градинарство” с координатор Национална федерация на труда - съюз за земеделието, храните, тютюна и свързаните области и услуги (RO) и партньори БЦП МСП – Русе (BG), Регионална агенция за развитие Югоизточния регион за развитие (RO), Център за изследвания и технологии – Тесалия – Институт за технологии и мениджмънт на селскостопанските екосистеми (GR), Български икономически форум (BG), Камара на земеделието и горите на Словения, Регионална федерация на фермерите - Пулия (IT), E.R.F.C. (Европейска регионална рамка за сътрудничество) (GR), Университет Молизе (IT), Регион Молизе - Председателство - Регионално застъпничество, правни и съдебни въпроси и институционални отношения (IT), Асоциация на животновъдните предприемачи в Албания и Федерация на фермерите в Република Македония (FFRM), на обща стойност 1 713 000 EUR.
 • 2012 – 2013 – обява на Дунавски център по компетенции, проект „Онлайн пътеводител за екотуризъм” с координатор БЦП МСП и партньори Агенцията за развитие на човешки ресурси (АРЧР) в Русе, Община Елена и Асоциацията за екотуризъм в Румъния (AER) с обща стойност 38 680 EUR.
 • 2011 – понастоящем - програма ТГС Румъния – България 2007-2013, проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния - България” с координатор Министерство на регионалното развитие и туризма (Румъния) и партньори Министерство на регионалното развитие и благоустройството (България), Румънска асоциация на електронната и софтуерна индустрия, EUROPROJECT (Румъния), Национална администрация за мелиорации (Румъния), Областна администрация – Плевен, Агенция за развитие на човешките ресурси – Русе, БЦП МСП – Русе, Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони (България), БААТ (България), Община Велико Търново и Асоциация на дунавските общини „Дунав” (България), на обща стойност 6 895 380.98 EUR.
 • 2011 – 2013 - програма ТГС Румъния – България 2007-2013, проект „Интегрирани системи за мониторинг и контрол на отпадни води, качеството и сигурността на текстилните продукти, пуснати в продажба в Румъния и България - ENVICONTEH” с координатор Национален изследователски институт за текстил и кожа INCDTP, Румъния и партньори БЦП МСП – Русе, Русенска търговско-индустриална камара и Академия за икономически науки Букурещ – Териториален университетски център – Гюргево, Румъния, на обща стойност 722 280.51 EUR.
 • 2011 – 2013 - програма ТГС Румъния – България 2007-2013, проект „Екологични трансгранични дейности за интегрирана бизнес зона - ECO BIZ” с координатор Областен съвет Гюргево, Румъния и партньори БЦП МСП – Русе, Русенски университет, Национален изследователски институт за текстил и кожа INCDTP, Румъния и Национален научно- изследователски институт във Фундулеа, Румъния, на обща стойност 1.413.998,09 EUR.
 • 2009 – 2012 – програма CBC Румъния-България 2007-2013, проект „TourNet – Насърчаване на трансграничните мрежи за развитие на общ българо-румънски туристически продукт” с координатор БЦП МСП – Русе и с партньори Областен съвет – Гюргево, Асоциация Еврорегион „Данубиус” – Русе и Академия за икономически науки Териториален университетски център – Гюргево, на обща стойност 490 500 EUR.
 • 2009 - 2011 – програма FP7 – REGIONS – 2009-1 Regions of knowledge (един от малкото проекти с българско участие в обява по „Региони на знанието”), проект „Мобилизация на биомасата – BIOMOB“ с координатор Shannon Development – Ирландия и с партньори от Ирландия, Унгария, Дания и България (също Община Русе и Русенски университет), на обща стойност 1 010 449 EUR.
 • 2009 – 2011 – БЦП МСП изпълнява проект по CIP “Intelligent Energy” - „Регионални клъстъри за енергийно планиране - RegCEP” (Regional Clusters for Energy Planning) с координатор на проекта Shannon Development Ireland и партньори от България, Ирландия, Белгия, Финландия, Великобритания, Естония, Словения, Унгария, Италия, на обща стойност 1164 887 EUR;
 • 2008-2009 – програма ТГС Румъния – България 2007-2013, PHARE CBC 2006, проект “Развитие на бизнеса – основа за регионално развитие” (Business Development – Foundation For Regional Development), с водеща организация Областен съвет – Гюргево и партньори БЦП МСП и Областна асоциация на МСП – Гюргево, на обща стойност 113 710 EUR.
 • 2008-2009 – програма LLL - Lifelong Learning – Leonardo Da Vinci – проект „Европейски инкубатор за обучение по дизайн” (European Design Training Incubator) с координатор design innovation Белгия и партньори от България, Естония, Германия, Франция, Великобритания. Проектът има за цел разработването на съвременно обучение по дизайн мениджмънт, дизайн практика, e-learning, мениджмънт на дизайн бизнес и е насочен към МСП и дизайн практици с цел стимулиране на иновациите, разработването на нови конкурентни продукти с висока добавена стойност;
 • 2007-2009 – програма ТГС Румъния – България 2007-2013, PHARE CBC 2005, проект „Трансграничен бизнес център Данубиус” (Cross-border Business Centre Danubius), с координатор Областен съвет – Гюргево и партньор БЦП МСП, на обща стойност 389 925 EUR
 • 2007-2008 – БЦП МСП е изпълнил успешно проект, финансиран от ГД „Околна среда” на Европейската комисия, за обмен на добри практики с организации от Италия и Великобритания в областта на защита на околната среда, покриващ теми като европейско законодателство, МСП и околна среда, създаване на фондове за „зелени” инициативи.