Вижте най-важното от турнето на София Тех Парк в Русе на 10 април

Срещата от турнето на София Тех Парк „Пътят на предприемача“, подкрепена от Enterprise Europe Network, се проведе вчера в Русе.

Прочети повече

Бизнес центърът Ви кани на събитие в Русе за представяне на инкубационната програма на София Тех Парк

Бизнес център за подпомагане на МСП - Русе е партньор на София Тех Парк и кани всички заинтересовани на иновационна бизнес среща в Русе на 10 април, част от националната кампания „Пътят на предприемача“, която София Тех Парк организира за представяне на своята инкубационна програма South East European Innovators Program (SEEIP).

Вижте повече подробности за събитието в пълната публикация.

Прочети повече

Академия „Нов европейски Баухаус“ за изграждане на умения за устойчиво строителство с иновативни материали

На 18 декември 2023 паневропейският консорциум на Алианса на NEBA е обявен за победител в поканата за представяне на предложения за стартиране на Академията „Нов европейски Баухаус“. Академията на НЕБ — мрежа за обучение, обявена за първи път от председателя Фон дер Лайен във Финландия през ноември 2022 г., ще има за цел да даде решителен тласък за нови умения и образование на всички равнища на строителния сектор. Тя ще се съсредоточи върху ценностите на НЕБ за устойчивост, естетика и приобщаване и ще подкрепи прилагането на Европейския зелен пакт в кръговата биоикономика. Тя се финансира от съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ на ЕС (СП КБЕ).

Прочети повече

FRIEND CCI: 2-ра отворена покана за предложения за проекти, предназначена за МСП

Проектът FRIEND CCI има за цел да допринесе за подобрена устойчивост на европейската индустриална екосистема от творчески и културни индустрии (CCI) и за нейната зелена и цифрова трансформация, като подкрепя МСП, предлагайки им финансова подкрепа под формата на безвъзмездни средства, насочени към разработване и изпълнение на междусекторни проекти с фокус върху въвеждане на иновации както на ниво продукти, така и на ниво процеси/технологии, със специално внимание към нуждите, свързани с двойния преход.

Прочети повече

Конкурсът „Иновативно предприятие на годината 2023“ търси предприемачите на бъдещето

До 15 октомври български фирми с успешно разработена и внедрена иновация през последните 3 години, могат да кандидатстват в Конкурса "Иновативно предприятие на годината 2023". Заявката се извършва по електронен път до 23:45 часа на 15 октомври 2023 г., неделя, на сайта на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (arcfund.net).

Конкурсът популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии. Критериите за оценка включват високо качество и оригиналност на иновацията, пазарно и технологично лидерство на националния и световен пазар, въздействие върху околната среда и обществото, ефективност на бизнес модела.

Прочети повече

Покажи още новини