4,3 милиарда евро по програма „Еразъм+“ в подкрепа на мобилността и сътрудничеството в областта на образованието, обучението, младежта и спорта през 2024 г.

На 28 ноември 2023 Комисията отправи поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2024 г. Това е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Програмата „Еразъм+“, която разполага с бюджет от 4,3 милиарда евро за следващата година, ще продължи да подкрепя транснационалния опит на ученици, студенти във висшето образование и учащи в сферата на професионалното образование и обучение. Програмата също така предлага възможности за възрастни обучаеми, преподаватели и персонал, както и за млади хора в програми за неформално учене.

Прочети повече

За да се справи с критичния недостиг на работна ръка, Комисията предлага нови мерки във връзка с уменията и талантите

На 15 ноември 2023 в рамките на пакет относно мобилността на уменията и талантите Комисията представя поредица от нови инициативи, за да направи ЕС по-привлекателен за таланти от държави извън ЕС, както и за да улесни мобилността в самия Съюз. Представените днес мерки включват нов резерв на ЕС от таланти за намирането на съответствия между работодатели и търсещи работа в трети държави, както и мерки за насърчаване на признаването на квалификациите и мобилността на учащите се. Мерките са важен резултат от Европейската година на уменията.

Прочети повече

Недостигът на умения е сериозен проблем за по-голямата част от МСП в ЕС, сочи изследването на Евробарометър от м. ноември 2023

Оповестено на 14 ноември 2023 ново проучване на Евробарометър разкрива, че недостигът на умения е един от най-сериозните проблеми за малките и средните предприятия (МСП) в ЕС. През годините това предизвикателство се е засилвало и вече обхваща всички държави — членки на ЕС, и всички сектори на икономиката.

Проучването е полезен инструмент за разбирането на ефекта от недостига на умения върху МСП и ще бъде използвано от Комисията при изготвянето на политики. Наред с други приложения, информацията от проучването ще бъде използвана в изпълнението на пакета от мерки за подпомагане на МСП, приет през септември 2023 г. и предвиждащ редица действия за подобряване на положението по отношение на уменията за МСП в ЕС. Проучването допълва друго наскоро публикувано изследване на Евробарометър, което, наред с другото, се съсредоточава върху дейностите на бизнеса за обучение и придобиване на умения.

Прочети повече

Покажи още новини