Съвет по търговия и технологии ЕС—САЩ: опростени правила за засилване на търговията с ветеринарни продукти

В Съвета по търговия и технологии ЕС—САЩ от 31 май 2023 двете страни постигнаха споразумение за взаимно признаване на резултатите от инспекциите на ветеринарни продукти за добри производствени практики (ДПП) във фармацевтиката. Това означава, че произведените в ЕС ветеринарни продукти вече могат да бъдат изнасяни и предлагани на пазара в САЩ без предварителна инспекция на производителите от ЕС от страна на САЩ, и обратно. Преди това вече имаше подобно решение за лекарствата за хуманна употреба.

Администрацията по храните и лекарствата (FDA) на САЩ вече е признала капацитета на 16 държави — членки на ЕС, да извършват инспекции на ветеринарни продукти за ДПП във фармацевтиката Същевременно ЕС призна FDA на САЩ за еквивалентен орган за извършване на тези инспекции. Оценката на САЩ на останалите компетентни органи на държавите членки продължава в съответствие с график, договорен със САЩ. Крайният срок за приключване на оценката на всички органи на ЕС е юли 2024 г.

По-нататъшно разрастване на трансатлантическата търговия

През 2022 г. търговията с фармацевтични продукти между ЕС и САЩ достигна забележителната стойност 123 милиарда евро. Пускането на лекарства на пазара става по-бързо и по-евтино, което е от полза за здравето на животните и за общественото здравеопазване.

Споразумението от 31 май 2023 намалява разходите за дублиращи се инспекции. По този начин се освобождава капацитет на органите на ЕС и на САЩ за приоритизиране на инспекции на производители с по-висок риск в други държави.

Доразвивайки този успех, двете страни започнаха и дискусии във връзка с решението за евентуално разширяване на обхвата на споразумението, така че то да включва ваксини за хуманна употреба и лекарствени продукти на базата на кръвна плазма.

Контекст

На 31 май 2023 ЕС и САЩ постигнаха важно споразумение в рамките на секторното приложение по отношение на инспекции за ДПП във фармацевтиката, съгласно Споразумението за взаимно признаване (СВП).

На 11 май обхватът на това секторно приложение беше разширен и включи ветеринарните продукти, чрез подписването от ЕС и САЩ на Решение 2536/2023 на Съвместния секторен комитет. Това се случва след пълното прилагане на СВП по отношение на лекарствата за хуманна употреба през юли 2019 г., когато всички компетентни органи на ЕС и FDA на САЩ бяха признати за разполагащи с еквивалентна система за инспекции.

За повече информация

Страница на СТТ ЕС—САЩ

Търговски отношения между ЕС и САЩ

ЕС и САЩ създават СТТ

По информация на Европейската комисия, IP/23/2986