Стратегическото партньорство между ЕС и Казахстан започва да функционира

Снимка: www.eeas.europa.eu

На 19 май 2023 изпълнителният заместник-председател Валдис Домбровскис, от името на Европейската комисия, и Алихан Смайлов, министър-председател на Казахстан, обявиха набор от конкретни действия за изпълнение на меморандума за разбирателство между ЕС и Казахстан относно стратегическо партньорство в областта на суровините, батериите и водорода от възобновяеми източници.

Това съобщение е вследствие на постигнатото по-рано през седмицата съгласие по тази пътна карта в рамките на размяна на писма между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и министър-председателя на Казахстан Алихан Смайлов.

ЕС и Казахстан се споразумяха за конкретни области на действие, в това число сътрудничество между заинтересованите страни от промишлеността с цел набелязване и изпълнение на съвместни инвестиционни проекти. Пътната карта предвижда също така по-тясно сътрудничество в областта на геоложките проучвания, научните изследвания и иновациите, придобиването на умения или изграждането на капацитет с помощта на програмата „Хоризонт Европа“ и механизма за сътрудничество на ЕС и други инструменти за финансиране.

Партньорството се основава на съществуващото споразумение за засилено партньорство и сътрудничество (СЗПС) и има за цел съвместно разработване и по-добро интегриране на стратегическите вериги за създаване на стойност на ЕС и Казахстан, свързани със суровините, батериите и водорода от възобновяеми източници. Ползите от по-тясното сътрудничество са очевидни още с първите проекти, които вече са в ход.

Както е предвидено в меморандума за разбирателство, пътната карта за оперативното партньорство беше договорена и одобрена за предстоящия период 2023—2024 г. Пътната карта е в отговор на настоящите нужди, като например модернизацията и декарбонизацията на миннодобивната промишленост в Казахстан. Тя включва също така трансфер на технологии и подкрепя развитието на енергията от възобновяеми източници и в двата региона, което е от съществено значение за справяне с кризата в областта на климата.

Следващи стъпки

На 1—2 юни 2023 г. заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович ще се срещне с министър-председателя на Казахстан и с министъра на промишлеността и развитието на инфраструктурата, г-н Марат Карабаев, в рамките на 13-я международен конгрес за минно дело и металургия в Астана, за да предприеме първите стъпки по практическото прилагане на пътната карта и да се срещне с бизнес лидери от двете страни.

По информация на Европейската комисия, IP/23/2643