Посланици на интелектуалната собственост на IP Helpdesk - юни 2023 г.: Фани Колева

Всеки месец IP Helpdesk ни запознава с член на техния посланически екип. Този месец това е Фани Колева от ARC Consulting, България, която има повече от 20 години опит в областта на интелектуалната собственост (ИС).

Фани Колева, ARC Consulting,
Телефон: +359-2-9733000
E-mail: fanny.koleva@online.bg


Бихте ли описали накратко своя основен опит и сфера на дейност в рамките на Enterprise Europe Network? Какви са основните услуги, които предлагате на клиентите си?

Работя за ARC Consulting, EEN координатор за България. Нашата основна дейност е в областта на иновациите, където въпросите на интелектуалната собственост (IP) са много важни. Моят опит е в областта на IP, с повече от 20 години опит, вкл. като университетски преподавател. Подкрепям нашите клиенти с IP консултации и обучения и също така действам като оценител в годишния конкурс „Иновативно предприятие на годината“.

Какво означава за Вас да бъдете посланик на European IP Helpdesk? И какво Ви харесва най-много в него?

Това ми дава възможност да разполагам с актуална информация в областта на интелектуалната собственост, а също - отговорността да я споделям ефективно с българските заинтересовани страни. А най-доброто от това – да предложим на нашите клиенти знания и възможности в областта на интелектуалната собственост своевременно както по отношение на иновациите, така и по отношение на интернационализацията. Работата в мрежа с колеги със същата IP мисия също е плюс.

Как бихте описали вътрешното взаимодействие и сътрудничество с Вашите колеги от Enterprise Europe Network?

Бих казала, че е много плодотворно. Колегите се интересуват от IP и ние си комуникираме ефективно, за да засилим експертизата на нашите клиенти в тази област. Примери са обученията по тяхна инициатива – по авторско право, полезни модели, Европейски патент, PCT, патентни бази данни, търговски марки и географски означения и ИС като цяло като инструмент за подкрепа и интернационализация на бизнеса.

Според Вас кои са текущите „горещи“ теми и въпроси, свързани с интелектуалната собственост (ИС) във Вашия регион/държава?

Много важна тема днес, не само за българските заинтересовани страни, е Единният патент, който стартира сега през м. юни 2023, след толкова дълго очакване, заедно с Единния патентен съд. Друга тема е Фондът за МСП и особено разширяващите се възможности за финансиране, свързани с патенти (вкл. европейски патенти) и европейски сортове растения. Трябва да се спомене и новата лесна за кандидатстване система на Community Design.

Какви са основните предизвикателства, пред които са изправени МСП по отношение на ИС? И какъв вид подкрепа е необходима според Вас?

Основното предизвикателство: да накараме МСП да разберат, че „нека пуснем продукта на пазара, а по-късно ще мислим за ИС“ не работи за тях, защото „по-късно“ понякога неизбежно става твърде късно, например за патенти, тъй като новостта може да бъде унищожена с пускане на пазара или могат да възникнат други проблеми като имитации, които могат да бъдат по-трудни за разрешаване без ИС. Следователно информацията, адаптирана към нуждите на МСП, е задължителна.

Източник: IP Helpdesk