Как да се възползвате от платформа MOWEUP в Европейската година на уменията

От 9 май, Деня на Европа, започна Европейската година на уменията. Инициативата ще даде нов тласък на ученето през целия живот, подкрепяйки иновациите и конкурентоспособността като двигател на екологичния и цифровия преход. 

Заложените цели са:

- Насърчаване на по-големи, по-ефективни и приобщаващи инвестиции в обучение и повишаване на квалификацията;

- Гарантиране, че уменията отговарят на нуждите на пазара на труда, включително чрез сътрудничество със социалните партньори и предприятията;

- Постигане на съответствие между стремежите и набора от умения на хората и възможностите на пазара на труда, особено за екологичния и цифровия преход и икономическото възстановяване. Тясно сътрудничество между социалните партньори, работодателите и заинтересованите страни с цел запълване на дефицитите на пазара на труда чрез преквалификация, нови квалификация и надграждане на уменията;

- Привличане на умения и таланти от трети държави, включително чрез укрепване на възможностите за учене и мобилност и улесняване на признаването на квалификациите.

“MOWEUP” е уеб-базирана платформа на румънски и български език, чиято цел е да подобри мобилността на работещи и безработни, предоставяйки инструмент за самооценка на знания, умения, възможности и информационен източник за трудово законодателство, кариерни възможности и работните места в трансграничния регион Румъния - България като предпоставка за мобилност и заетост.

Ако не сте сигурни какво искате да работите, ако търсите работа и по-добра реализация, ако искате да подобрите своите професионални умения и знания или ако искате да оцените личните си качества, интереси и умения, посетете платформата https://moweup.eu , за да научите повече.

Регистрирайте се безплатно, за да имате достъп до разделите:

- Светът на кариерните възможности

- Светът на уменията и подобряване на обучението

- Инструменти за самооценка

- Видео материали за кариерно развитие

- Видео-съвети за работа и заетост

- Библиотека