Представяне на новата социална медия за творци Panodyssey в Стара Загора

Социалната медия, посветена на писането и творчеството Panodyssey, която дава шанс на авторите да публикуват творбите си и да печелят от тях, бе представена в Стара Загора на 20 април 2023.

Участниците научиха за огромните възможности на социалната медия Panodyssey, която предоставя на творците напълно безплатно достъп до голяма публика, възможност за работа в международни екипи, споделяне и коментиране, следване, публикации без реклама и др.

Представен бе и професионалният акаунт PanodysseyPro, който медията предлага, позволяващ на медии, журналисти, редактори и фирми да имат защитена марка, да публикуват неограничено съдържание, да го промотират, като по този начин увеличат аудиторията си и максимизират видимостта си, както и да имат неограничен архив.

Целта на Panodyssey е да се превърне във водещо европейско дигитално пространство за споделяне на онлайн съдържание със защитени авторски права.