ЕС ще отпусне един милион евро за историческо споразумение на СТО за субсидиите в областта на рибарството

Снимка: @IIFETorg

ЕС пое ангажимент да предостави един милион евро за механизма за финансиране на рибарството, който е част от постигнатото миналата година Споразумение на Световната търговска организация (СТО) за субсидиите в областта на рибарството. Този нов механизъм за финансиране на рибарството, създаден през ноември 2022 г., има за цел да подкрепи устойчивостта в сектора на рибарството и да премахне вредните субсидии за рибарството. С него ще се предоставят безвъзмездни средства на развиващите се и най-слаборазвитите държави, за да могат те да се възползват от техническа помощ и изграждане на капацитет за изпълнение на Споразумението на СТО за субсидиите в областта на рибарството.

С безвъзмездните средства ще се допълнят и повишат други помощи, които вече са на разположение за устойчиво рибарство. Съобщението беше направено от изпълнителния заместник-председател Валдис Домбровскис в Давос по повод на срещата му с генералния директор на СТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Контекст

Със Споразумението на СТО за субсидиите в областта на рибарството, постигнато на 12-ата министерска конференция на СТО през юни 2022 г., са установени конкретни нови правила, с които се прекратяват субсидиите, които водят до прекомерен риболов. То е първото многостранно споразумение на СТО в подкрепа на устойчивостта.

За да може споразумението да започне да действа, две трети от членовете на СТО трябва да уведомят СТО за приемането му. Освен това в рамките на СТО се водят преговори по нерешени въпроси, свързани със субсидиите за рибарството, включително по допълнителни подобрения на споразумението.

За повече информация

Ключови резултати от 12-ата министерска конференция на СТО

Механизъм на СТО за финансиране на рибарството — съобщение за медиите

Уебстраница на СТО за Споразумението относно субсидиите за рибарството

По информация на Европейската комисия, IP/23/267