ЕС приветства достъпа до схемата на САЩ за субсидиране на лекотоварни превозни средства

Снимка: EPA-EFE/JENS SCHLUETER

В издадените на 29 декември 2022 от САЩ нови насоки се потвърждава, че дружествата от ЕС могат да се възползват в пълна степен от схемата за кредитиране на чисти лекотоварни превозни средства съгласно Закона на САЩ за намаляване на инфлацията. ЕС приветства тези насоки в качеството им на част от конструктивния ангажимент на равнище висши длъжностни лица на работната група ЕС-САЩ по Закона за намаляване на инфлацията.

Съгласно насоките на САЩ кредитите за чисти лекотоварни превозни средства ще бъдат достъпни за дружествата от ЕС, като от производителите от ЕС не се изисква да променят своите установени или предвидени бизнес модели. Това е от полза и за двете страни, тъй като укрепва сътрудничеството между ЕС и САЩ в рамките на общата ни цел за борба с изменението на климата и насърчава трансатлантическите вериги на доставка: американските данъкоплатци ще могат да се възползват от високоефективните електрически превозни средства и компоненти, произведени в ЕС, докато дружествата от ЕС, които предоставят на клиентите си авангардни чисти превозни средства посредством договори за лизинг, ще могат да се възползват от стимулите съгласно ЗНИ.

ЕС продължава да се стреми да осигури сходно недискриминационно третиране на производителите на чисти превозни средства от ЕС съгласно схемата за кредитиране на чисти превозни средства по Закона за намаляване на инфлацията. Тази схема продължава да предизвиква загриженост в ЕС, тъй като понастоящем съдържа дискриминационни разпоредби, които de facto лишават дружествата от ЕС от възможността да извличат ползи. Дискриминацията спрямо произведени в ЕС чисти превозни средства и суровини нарушава международното търговско право и поставя в неизгодно положение дружествата от ЕС на пазара на САЩ, намалява възможностите за избор, с които разполагат потребителите в САЩ, и в крайна сметка намалява климатичната ефективност на тази зелена субсидия.

В рамките на работната група ЕС-САЩ по Закона за намаляване на инфлацията продължава работата за намиране на решения на въпросите, предизвикващи загрижеността на европейците, например като ЕС се третира по същия начин като всички партньори по ССТ на САЩ. Приветстваме днешното заявление от страна на САЩ, че работата по съществуващите насоки ще продължи, което ще позволи посочените проблеми да намерят задоволително решение.

Следващи стъпки

Дружествата от ЕС ще могат незабавно да се възползват от новите насоки. Междувременно обсъжданията по нерешените въпроси ще продължат в рамките на работната група.

Контекст

Законът на САЩ за намаляване на инфлацията (влязъл в сила на 16 август 2022 г.) предлага щедри финансови стимули в подкрепа на екологичния преход. Що се отнася до чистите превозни средства, двата основни стимула са програмите за данъчен кредит: една за търговските оператори и една за частните потребители. Данъчният кредит за потребителите съдържа редица разпоредби, включително изисквания за местно съдържание, производство или сглобяване, които дискриминират производителите на автомобили от ЕС, като по този начин създават риск от отслабване на конкуренцията и повишаване на цените. ЕС категорично се противопостави на това, след което на 25 октомври 2022 г. ЕС и САЩ създадоха работната група ЕС-САЩ по Закона за намаляване на инфлацията. Двете страни работят усилено както в този форум, така и в рамките на други конструктивни двустранни ангажименти, за да отговорят на опасенията на ЕС във връзка със Закона за намаляване на инфлацията .

За повече информация

Изявление на Съединените щати

Търговски отношения със Съединените щати

По информация на Европейската комисия, IP/22/7869