COP27: ЕС и Египет засилват сътрудничеството в областта на прехода към чиста енергия

На COP27 в Шарм ел-Шейх, проведена на 16 ноември 2022, ЕС и Египет предприеха още една стъпка към укрепване на дългосрочното си сътрудничество в областта на прехода към чиста енергия, като създадоха стратегическо партньорство за възобновяем водород и подготвиха почвата за справедлив енергиен преход в Египет. Европейската комисия, представлявана от изпълнителния вицепрезидент Тимерманс и комисар Симсон, подписа двустранен меморандум за разбирателство относно стратегическо партньорство за възобновяем водород с министъра за петрола на Египет Тарек ел Молла и министъра на електричеството и възобновяемата енергия Мохамед Шакер Ел-Маркаби. Те подписаха и съвместно изявление с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и египетския министър на международното сътрудничество, Раниа Ел Машат, като обявиха участие на Комисията с до 35 милиона евро в подкрепа на инициативата на Египет „Енергийно богатство“.

Стратегическо партньорство за възобновяем водород

Подписването на меморандума за разбирателство на 16 ноември 2022 следва съвместното изявление на председателя фон дер Лайен и президентът Сиси миналата седмица на COP27. Това е ключово за ЕС партньорство в областта на енергетиката, което ще бъде важен елемент за изграждане на Партньорството за възобновяем водород между ЕС и Средиземноморието. И двете страни разглеждат възобновяемия водород като основен фактор за намаляване на емисиите и гарантиране на енергийната сигурност и като възможност за промишлено сътрудничество, устойчив икономически растеж и създаване на работни места.

Меморандумът за разбирателство ще служи за рамка в подкрепа на дългосрочните условия за развитие на сектора на възобновяемия водород и търговията в целия ЕС и Египет, в това число инфраструктурата и финансирането. Той ще подпомогне амбицията на ЕС да достигне 20 млн. тона потребление на възобновяем водород през 2030 г., както е посочено в плана REPowerEU и следователно ще спомогне за намаляването на зависимостта от руските изкопаеми горива. Меморандумът за разбирателство също така ще улесни инвестициите във възобновяеми източници и ще засили процеса на декарбонизация в Египет. В по-широк аспект той ще допринесе за създаването на рамка за глобален основан на правила пазар на решения, основани на водород, включително хармонизирани стандарти за безопасност и екологични стандарти. Неговото прилагане ще се ръководи от Група за координация на водорода ЕС—Египет и ще включва бизнес форум с участието на представители на промишлеността, регулаторите, финансовите институции и експертите.

Справедлив енергиен преход в Египет

С инициативата „Енергийно богатство“ на египетското правителство и ЕБВР беше въведен енергийният стълб от инициативата „Nexus Water, Food and Energy“, предназначена да ускори прилагането на новата стратегия на държавата за изменението на климата до 2050 г., стартирала през май 2022 г. Енергийната инициатива има за цел да закрие 5000 MW съществуващи неефективни мощности за производство на електроенергия от газ (равни на около 5 % от общото електроснабдяване в Египет) и да улесни инвестициите в подкрепа на инсталацията на 10 000 MW нови мощности за производство на енергия от възобновяеми източници. Египет търси международни партньори, които да подкрепят инвестициите в мрежова инфраструктура, извеждането от експлоатация на съществуващи активи, разработването на вериги за доставки и мерките за гарантиране на справедлив преход, а днес Комисията обяви намерението си да предостави финансиране за тази инициатива в размер до 35 млн. евро на ЕБВР, по линия на икономическия и инвестиционен план за държавите от южното съседство.

Контекст

През последните години ЕС и Египет засилиха своето сътрудничество в областта на енергетиката и климата. Те са обединени от решимостта си за борба с изменението на климата и с влошаването на състоянието на околната среда, като същевременно насърчават устойчивото развитие, енергийната сигурност и балансирания и справедлив екологичен преход. Те се ангажират да изпълняват целите на Парижкото споразумение и да запазят постижимостта на целта за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5 °C.

Днешното подписване по време на COP27 отбелязва конкретни стъпки в продължаващото сътрудничество между ЕС и Египет в областта на екологичния преход, в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Египет, Глобалния портал на ЕС, Програмата за Средиземноморието и нейния икономически и инвестиционен план, както и приоритетите за партньорство между ЕС и Египет. Те последваха съвместното изявление относно климата, енергетиката и екологичния преход, направено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Президента на Арабска република Египет Абдел Фатах Сиси по-рано тази година.

Меморандумът на разбирателство ще помогне на ЕС да замени водорода, произведен с природен газ и да увеличи прякото използване на водород като изходна суровина в сектора и източник на енергия, като по този начин намали емисиите. В момента ЕС потребява около 8 милиона тона водород годишно, 98 % от който е получен от природен газ. Съгласно плана REPowerEU, ЕС си е поставил амбициозната цел да достигне вътрешно производство за ЕС в размер на 10 млн. тона възобновяем водород и да внесе още 10 милиона тона до 2030 г. По отношение на сигурността на доставките, целта е да се намали зависимостта на ЕС от вноса на руски газ. Изчислява се, че водородът би могъл да замени 27 млрд. куб.м. вносен руски природен газ, 4,7 млрд. куб.м. вносен руски петрол и 156 kT внос коксуващи се въглища.

Подписването на меморандума от 16 ноември 2022 за разбирателство за водорода в рамките на COP27 следва подписването седмица по-рано на меморандум за разбирателство между ЕС и Намибия за суровини и възобновяем водород, както и меморандум за разбирателство между ЕС и Казахстан за устойчиви суровини, батерии и възобновяем водород.

За повече информация

Меморандум за разбирателство между ЕС и Египет относно стратегическо партньорство за възобновяем водород

Съвместно изявление на ЕС, Египет и ЕБВР относно инициативата „Nexus Water, Food and Energy“

По информация на Европейската комисия, IP/22/6925