Покана: Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024 на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“

На 26 януари 2023 в София ще се проведе Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024 на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“. Събитието е хибридно, като за участие се изисква предварителна регистрация. Основен организатор е Министерство на образованието и науката с подкрепата на Enterprise Europe Network - България.

Информационният ден е предназначен за:

• Научната и академичната общност;

• Централните, регионалните и местните администрации;

• Бизнеса, работодателските и консултантските организации

Място: София Тех Парк, форум „Джон Атанасов“, зала 2

(Допуска се само с предварителна регистрация. Местата са ограничени)

Регистрация: https://edu-box.mon.bg/login.aspx?meet=22074439202127

(След регистрация ще получите персонален линк за събитието в Zoom)


Програма

12:30-13:00 Регистрация

13:00-13:15 Откриване

проф. Сашо Пенов, Министър на образованието и науката (tbc)

д-р Милена Дамянова, Директор на дирекция „Наука“, МОН

доц. д-р Боян Жеков, Национален координатор за „Хоризонт Европа“

13:15-14:15 Представяне на направленията на Програмата (част 1)

Представят членовете на Националната контактна мрежа (НКМ)*

14:15-14:45 Те вече печелят от „Хоризонт Европа“

Дискусия с участието на Генчо Керезов, зам.-кмет на София; Таня Христова, кмет на Габрово; Христина Христова, управител на Venus Roses Labsolutions; Евгени Косев, управител на Kelvin Health; проф. д-р Силвия Илиева, директор на институт GATE

14:45-15:15 Кафе пауза

Запознай се с "твоя човек" в мрежата на „Хоризонт Европа“

15:15-16:00 Представяне на направленията и нови схеми на Програмата (част 2)

Представят членовете на Националната контактна мрежа (НКМ)*

16:00-16:30 Капацитетът на Българя за участие в „Хоризонт Европа“

Дискусия с участието на: проф. Костадин Костадинов, член на ПК в ХЕ, проф. д.м.н. Галя Ангелова, ИИКТ-БАН; д-р Милена Дамянова, МОН, д-р Лора Йосифова, ПНИИДИТ, МИР; Светлана Боянова, НКЛ в ХЕ, Ели Канева, член на ПК в ХЕ, Веселин Илиев, БСК

16:30-16:45 Консултация на ЕК за минало, настояще и бъдеще на Рамковите програми за научни изследвания и иновации Юмер Коджаюмер, трети секретар с ресор „Наука“ в ППРБЕС, Брюксел

16:45-17:00 Запознай се с "твоя човек" в мрежата на „Хоризонт Европа“