Oтворена e трета процедура за кандидатстване в инкубатора REACH


Инкубаторът търси старт-ъпи и малки и средни предприятия с дейност, основана на данните, за да се присъединят към неговата високо интензивна програма за разработване на решения, базирани на големи данни, за справяне с различни предизвикателства, както и да се възползват от възможността да работят с водещи корпорации и техните собствени данни.

Ползи от участието в инкубационната програма:

  • грантово финансиране в размер до 120 000 евро
  • достъп до големи корпорации, дигитални иновационни хъбове и техните бази данни с индустриална информация
  • достъп до дигитална и бизнес експертиза
  • достъп до изчислителна инфраструктура за големи данни и инструментариума на REACH за надеждни и сигурни вериги на стойността, базирани на данни
  • достъп до частни инвеститори с интерес към решения, основани на данни
  • видимост на европейско ниво.

Срокът за кандидатстване е 21 февруари, като се организира и информационно събитие на 20-ти януари, онлайн.

Подробна информация можете да намерите на: https://enterprise-europe-network.bg/treta-otvorena-procedura-za-kandidatstvane-v-inkubatora-reach/