Покана за 18 Национален иновационен форум

ОСЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ
Иновациите в подкрепа на дигитален и зелен преход

7 декември 2022 г. | 10:30 ч. | София Хотел Балкан

Форумът ще очертае предизвикателствата и възможностите пред България за постигане на устойчиво развитие, дигитален и зелен преход чрез иновации. Ще бъдат представени изводите и препоръките от доклада Иновации.бг 2022, който дава ежегодна оценка на иновационния потенциал на българската икономика.

По време на Форума ще бъдат отличени победителите в Националния конкурс Иновативно предприятие на годината 2022.

Форумът е най-представителната национална иновационна платформа за сътрудничество между фирмите и научните среди, български и чуждестранни организации, насочена към стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на българските фирми чрез внедряване на нови технологии, производство на нови изделия и продукти и коопериране с европейски партньори.

ПРОГРАМА

Говорители:

  • Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
  • Румен Радев, Президент на Република България
  • Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
  • Тодор Младенов, Изпълнителен директор, "София Тех Парк" АД
  • Златина Маринова, Ръководител "Изследователски проекти", Онтотекст
  • д-р Пламен Иванов, Управляващ партньор, Гамифино
  • Александра Велкова, Изпълнителен директор, Атлас Агро Сайънс
  • Никола Янков, Управляващ партньор, Експат Капитал

Модератор: Теодора Лапшова, автор и сценарист на предаването "Иновативно", Българска национална телевизия

РЕГИСТРАЦИЯ