Стартира инициативата Culture Moves Europe: мобилност за творци и професионалисти


Инициативата Culture Moves Europe: мобилност за творци и професионалисти отвори първата си покана за кандидатстване, предназначена за артисти, творци и професионалисти в сферата на културата.

Схемата за мобилност е насочена изключително към изгряващи творци.

Инициативата разполага с бюджет от 21 милиона евро за периода 2022 и 2025 г. Това позволява на около 7 000 артисти, творци и културни професионалисти да: - отидат в чужбина с цел професионално развитие или международно сътрудничество; - осъществят съвместна продукция; - осъществят съвместни проекти; - представят творбите си на нова публика.

Повече подробности относно условията за кандидатстване можете да намерите тук.