Пакет за цифровите услуги: Комисията приветства приемането от Европейския парламент на новата нормативна уредба на ЕС за цифровите услуги

Комисията приветства приемането от Европейския парламент на Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари, предложени от Комисията през декември 2020 г.

С пакета за цифровите услуги се определя първата всеобхватна нормативна уредба за онлайн платформите, от които всички ние сме зависими в ежедневието. Тези нови правила ще се прилагат в целия ЕС и ще създадат по-безопасно и по-отворено цифрово пространство, съблюдаващо зачитането на основните права.

По този повод изпълнителният заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“ Маргрете Вестегер заяви: За пръв път в световен мащаб Европейският парламент прие силно и амбициозно регулиране на онлайн платформите. Законодателният акт за цифровите услуги дава възможност за защита на правата на потребителите онлайн. Законодателният акт за цифровите пазари създава справедливи, отворени онлайн пазари. Например можем да се заемем също и онлайн с незаконната реч на омразата. А закупените онлайн продукти трябва да са безопасни. Големите платформи ще трябва да се въздържат от приоритетизиране на собствените си интереси, ще трябва да споделят своите данни с други предприятия, да предоставят възможност за повече магазини за приложения. Защото с мащаба идва отговорност — като голяма платформа има неща, които трябва да правите и неща, които не можете да правите.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: Преди 10 години обърнахме нова страница спрямо банките, които бяха „твърде големи, за да фалират“. Сега — със Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари — ние обръщаме страницата спрямо платформите, които са „твърде големи, за да ги е грижа. Най-накрая изграждаме единен цифров пазар — най-важният в „свободния свят“. Едни и същи предвидими правила ще се прилагат навсякъде в ЕС за нашите 450 милиона граждани, което ще доведе до по-безопасно и по-справедливо цифрово пространство.

Приемането на пакета за цифровите услуги на първо четене от Европейския парламент следва политическото споразумение, постигнато от съзаконодателите по Законодателния акт за цифровите пазари на 24 март и Законодателния акт за цифровите услуги на 23 април тази година. Новите правила ще бъдат прилагани от Комисията за най-големите онлайн платформи, действащи в ЕС. Комисията предприема всички необходими стъпки, за да бъде готова да поеме тази роля след влизането в сила на правилата.

Следващи стъпки

След приемането на пакета за цифровите услуги на първо четене от Европейския парламент, сега и двата текста трябва да бъдат официално приети от Съвета на Европейския съюз. След подписването им Законодателният акт за цифровите услуги и Законодателният акт за цифровите пазари ще бъдат публикувани в Официален вестник. И двата акта ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник, през есента тази година.

Контекст

Комисията представи предложенията си относно Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари на 15 декември 2020 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение на 24 март 2022 г. по Законодателния акт за цифровите пазари, а на 23 април — по Законодателния акт за цифровите услуги. Актуализираните документи с въпроси и отговори са на разположение за Законодателния акт за цифровите услуги и за Законодателния акт за цифровите пазари.

За повече информация

Законодателен акт за цифровите услуги: Въпроси и отговори (актуализирани)

Законодателен акт за цифровите пазари: Въпроси и отговори (актуализирани)

Страница с факти за Законодателния акт за цифровите услуги

Страница с факти за Законодателния акт за цифровите пазари

По информация на Европейската комисия, IP/22/4313