Safety Gate (Портал за безопасност): Превозните средства и играчките са на челно място в списъка на опасните нехранителни продукти тази година

На 25 април 2022 Европейската комисия публикува своя годишен доклад за Safety Gate — системата на ЕС за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти. Докладът обхваща подадените през 2021 г. сигнали и действията, които националните органи са предприели в техен отговор. В настоящия годишен доклад за първи път автомобилите заемат челно място в списъка на продуктите, за които е сигнализирано, следвани от играчките. Също така в контекста на пандемията от COVID-19 предпазните средства, като например маските за лице, все още съставляват значителна част от продуктите, за които е подаден сигнал.

С оглед на пренасочването на потреблението към онлайн платформи за пазаруване се разработват и нови инструменти за по-добра защита на потребителите, които пазаруват онлайн, и за изтегляне на опасните продукти от пазара. В съответствие с тези цели на 25 април 2022 Комисията също така стартира нов инструмент за електронно наблюдение — мрежов бот, който ще помага на националните органи да установяват дали в интернет се предлагат опасни продукти, за които има сигнал в Safety Gate.

Основни констатации в доклада

През 2021 г. органите на държавите, участващи в мрежата за безопасност, са обменили 2 142 сигнала чрез системата. За първи път най-голям брой сигнали са подадени в категория „моторни превозни средства“, следвана от „играчки“ и „електрически уреди и оборудване“. Що се отнася до моторните превозни средства, предприетите действия се отнасяха главно до изтегляния от пазара след откриването на технически проблеми, докато за детските играчки те бяха съсредоточени върху наличието на опасни химикали и на дискови батерии. Освен това най-често срещаните проблеми, докладвани за електрическите уреди и оборудване, бяха свързани с открити тоководещи части и прегряване.

Тъй като пандемията продължава, действията за наблюдение включваха редица продукти, свързани с COVID-19. Имаше много сигнали, свързани с предпазните средства, като особено защитните маски бяха във фокуса на вниманието. Петте най-често докладвани риска са свързани с телесни повреди, химикали, пожар, задавяне/задушаване и електрошоков удар. В Safety Gate бяха пуснати общо 4 965 известия за последващи действия, което показва, че държавите членки следят отблизо сигналите и често предприемат допълнителни последващи мерки в собствените си държави.

Докладът показва, че през 2021 г. общото използване на системата за бързо предупреждение се увеличава сред 30-те участващи държави (ЕС-27 плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), което предпазва потребителите от опасни продукти.

Следващи стъпки

На 25 април 2022 Комисията пусна нов инструмент за електронно наблюдение, който представлява движещ се по мрежата бот (на английски „web crawler“). Инструментът ще подпомага националните органи при откриването на онлайн оферти на опасни продукти, за които е подаден сигнал в Safety Gate. Този инструмент ще идентифицира и автоматично ще включва в списък всяка от тези оферти, което ще позволи на правоприлагащите органи да проследят доставчика и да разпоредят ефективното оттегляне на тези оферти. По този начин той ще спомогне за хармонизиране на настоящия фрагментиран подход и за преодоляване на предизвикателствата, свързани с наблюдението на онлайн продажбите на опасни продукти.

На 30 юни 2021 г. Комисията представи и предложение за нов регламент относно общата безопасност на продуктите, който да замени настоящата Директива относно общата безопасност на продуктите. Регламентът има за цел да модернизира общата рамка за безопасност на нехранителните потребителски продукти, за да запази ролята си на предпазна мрежа за потребителите и да отговори на предизвикателствата, свързани с безопасността на продуктите, породени от новите технологични продукти и от нарастването на онлайн продажбите.

На международно равнище, като се имат предвид силните търговски отношения между ЕС и САЩ и сходствата между двата пазара, Европейската комисия започва с американската комисия за безопасност на потребителските продукти неофициален диалог относно защитата на потребителите с цел по-нататъшно укрепване на сътрудничеството. Този диалог ще обхване растежа на електронната търговия, разширяването на новите технологии, глобализацията на производството и продажбите на дребно, както и специфичните нужди на уязвимите групи потребители. Той бе предхождан от първия неофициален диалог относно защитата на потребителите, проведен през март от комисар Рейндерс и председателя на Федералната търговска комисия на САЩ Лина Кан.

Контекст

От 2003 г. насам Safety Gate дава възможност за бърз обмен на информация между държавите — членки на ЕС/ЕИП, Обединеното кралство (Северна Ирландия) и Европейската комисия относно опасни нехранителни продукти, които представляват риск за здравето и безопасността на потребителите. По този начин могат да се предприемат подходящи последващи действия и продуктите да бъдат изтеглени от пазара.

Комисията управлява публичния уебсайт Safety Gate, който има модерен и лесен за ползване интерфейс за улесняване на процеса на подаване на сигнали. Страниците са преведени на всички езици на ЕС (включително ирландски от 2022 г.), исландски и норвежки. Предприятията могат да използват и портала Business Gateway, за да информират националните органи бързо и ефективно за опасения във връзка с безопасността на продукт, който са пуснали на пазара.

Друго действие за защита на потребителите е Ангажиментът за безопасност на продуктите, в който се определят конкретни доброволни действия на местата за търговия за премахване на оферти за опасни продукти от техните платформи. Към днешна дата единадесет онлайн места за търговия са подписали това споразумение, за да си сътрудничат с държавите членки за премахване на опасни продукти от техните уебсайтове: bol.com, eMAG, Wish.com, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten France, Allegro, Cdiscount, Etsy и Joom. На разположение е и последният доклад за напредъка по Ангажимента за безопасност на продуктите.

За повече информация

Safety Gate — резултати от 2021 г.

Информационен документ — Констатации на Safety Gate за 2021

Safety Gate — предупреждения

Safety Gate — абонамент за седмични предупреждения

Ангажимент за безопасност на продуктите

Международно сътрудничество в областта на безопасността на продуктите, двустранно сътрудничество със Съединените щати

По информация на Европейската комисия, IP/22/1343