Зелен пакт — ЕС задели един милиард евро за опазването на океаните

На 14 април 2022 на конференцията „Нашият океан“ в Палау ЕС поднови своя ангажимент към международното управление на океаните. ЕС представи списък с 44 ангажимента за периода 2020—2022 г. в размер на почти 1 млрд. евро, което е най-щедрият финансов ангажимент, представян някога на този форум.

Конференцията „Нашият океан“ представя ключова възможност за държавите по света, гражданското общество и промишлеността да се ангажират с конкретни и значими действия по опазване на океаните. Тази година партньори от цял свят се събират около темата „Нашият океан, нашите народи, нашият просперитет“, за да търсят решения за устойчиво управление на морските ресурси, за повишаване на устойчивостта на океаните към изменението на климата и за опазване на здравето на бъдещите поколения.

В рамките на конференцията „Нашият океан“ ЕС се ангажира по всички теми, разгледани на международния форум: защитени морски зони; борба със замърсяването на морската среда; търсене на решения за океанските аспекти на климатичната криза; изграждане на устойчиви сини икономики; развитие на устойчив дребномащабен риболов и аквакултури и постигане на безопасност, законовост и сигурност в океанските зони. ЕС разработи също така инструмент за проследяване на изпълнението на ангажиментите, който ще позволи на гражданите да следят напредъка.

ЕС разбира предизвикателствата, пред които са изправени океаните, и тази година постави съществено ударение върху опазването и възстановяването им, участвайки например в инициативи като срещата на върха „Един океан“ (през февруари в Брест) и предстоящата конференция на ООН за океаните (през юни-юли в Лисабон). ЕС също така актуализира в момента своята програма за международно управление на океаните, за да отрази цялостно предизвикателствата, свързани с океаните, и последните събития, както и възможностите, предоставени от Европейския зелен пакт.

ЕС потвържди своята цялостна ангажираност в процеса „Нашият океан“ и е готов да поеме своята отговорност във връзка с международното управление на океаните от позицията на твърд поддръжник на многостранното сътрудничество.

Примери за ключови ангажименти

В периода 2021—2023 г. почти 500 милиона евро ще бъдат заделени във вид на начално финансиране (т.е. финансиране за започване на бизнес) за научни изследвания, развойна дейност и иновации по линия на мисията на „Хоризонт Европа“ под надслов „Възстановяване на нашите океани и води до 2030 г.“. Мисията за океаните ще разглежда океаните и водите като едно цяло и ще има ключова роля за постигането на климатична неутралност и за възстановяването на околната среда. Тя ще спомогне за постигането на целите на ЕС за защита на 30 % от морските зони на държавите членки, както и за възстановяването на морските екосистеми, предотвратяването и прекратяването на замърсяването чрез намаляване на пластмасовите отпадъци в морето, загубата на хранителни вещества и използването на химически пестициди, и ще съдейства за по-нататъшното развитие на устойчива и кръгова синя икономика.

ЕС обяви финансово участие за двугодишен период в размер на 55 милиона евро за засилване наблюдението на морската среда и изменението на климата чрез своята програма за сателитно наблюдение („Коперник“) и особено услугата WEkEO, която осигурява на международната научноизследователска общност комплексен достъп до всички продукти, описващи миналото, настоящето и бъдещето на земната система, заедно с онлайн инструменти в областта на науките за околната среда, ползващи изчисления в облак.

Контекст

Конференцията „Нашият океан“ стартира през 2014 г. и заседава най-напред в САЩ през 2014 г. и 2016 г. През 2015 г. страна домакин е Чили, а през 2017 г. е ЕС (в Малта), през 2018 г. — Индонезия, а през 2019 г. — Норвегия. На предходните шест заседания участниците поеха над 1400 ангажимента на стойност приблизително 91,4 милиарда щатски долара и обявиха за защитени най-малко пет милиона квадратни мили в океана. Настоящото 7-о заседание, свикано съвместно от президента на Палау Сурангел Уипс-младши и специалния президентски пратеник на САЩ по въпросите на климата Джон Кери, е още по-важно, тъй като ще привлече вниманието към един от най-зависимите от океана и податливи на изменението на климата региони.

По информация на Европейската комисия, IP/22/2398