Покана за семинар: Кръговата икономика - добри практики

Бизнес център за подпомагане на МСП - Русе е съорганизатор на семинар, който се провежда в рамките на проект LIFE CE STARSEED - Кръгова икономика - добри практики, изпълняван от Клуб Икономика 2000, финансиран по Програма LIFE на ЕС.

Кръговата икономика - добри практики ще се проведен на 21 и 22 юни 2022 в хотел Дунав плаза, Русе и е вторият модул от серия от три семинара в рамките на проекта, посветени на различни аспекти на кръговата икономика. Първият Кръговата икономика - предизвикателства и възможности се проведе през април т. г. Предстои и последният модул Национални и европейски фондове за кръгова икономика, за който своевременно ще Ви информираме.

Семинарът е предназначен и полезен за малки, средни и големи компании, бизнес организации и публични институции, които имат интерес и желаят да предприемат действия за прилагане на принципите и модела на кръгова икономика в своята дейност. Той ще предостави насоки за успешни стъпки и трансформации за преход от линейна към кръгова икономика. По време на двата семинарни дни ще бъдат представени тематично групирани успешни и иновативни дейности и модели от кръговата икономика, отвели множество компании и градове на различно ниво на конкурентно предимство, както и практически примери, илюстриращи превръщането на иновативни идеи за кръгова икономика в успешно стартиращ и растящ бизнес.

Участието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация, тъй като местата са ограничени. За да се регистрирате, моля, изпратете ни име на участника и на фирмата/организацията и контактна информация. Организаторите осигуряват кафе паузи и обяд за двата дни на семинара.

За повече информация - 082 821472

Кръговата икономика - добри практики

21 - 22 юни 2022, Русе, хотел Дунав плаза

ПРОГРАМА

21 юни 2022

10:45 - 11:00

Регистрация

11:00 - 11:45

Откриване. Встъпителна сесия

11:45 - 12:30

Европейски зелен пакт и кръгова икономика

12:30 - 13:30

Обяд в хотела

13:30 - 15:00

Устойчиви продуктови дизайни

15:00 - 15:30

Кафе пауза

15:30 - 16:30

Кръгови бизнес модели

16:30 - 17:00

Обобщение и коментари

22 юни 2022

10:45 - 11:00

Регистрация

10:00 - 11:00

Иновативни кръгови модели и услуги

11:00 - 11:30

Кафе пауза

11:30 - 12:00

Внедряване на нови технологии

12:00 - 12:30

Кръгова вода

12:30 - 13:30

Обяд

13:30 - 15:00

Опакована устойчивост или устойчиво опаковане

15:00 - 15:30

Кафе пауза

15:30 - 16:30

Добри практики на индивидуално ниво

16:30 - 17:00

Дискусия, обобщение на семинара