Набират се кандидатури за Creative Business Cup Bulgaria 2024

На 15 януари 2024 г. стартира набирането на кандидатури за участие в престижния национален конкурс Creative Business Cup Bulgaria 2024. Организиран от CreaTech Bulgaria и Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ, този конкурс е отворен за стартиращи и иновативни предприемачи от креативните индустрии в цяла България. Това е уникална възможност за участниците да представят своите иновативни идеи и проекти на национално и международно ниво.

Вижте в публикацията как можете да учствате.

Прочети повече

Покана за професионалистите от сектор Творчески индустрии за участие в бизнес срещи по време на CIMIx - Creative Industries meet Industry 2024 - The Crossover Edition

Enterprise Europe Network – Русе кани професионалистите от сектор Творчески индустрии на конференция и б2б срещи за търсене на потенциални бизнес и технологични партньори в рамките на CIMIx - Creative Industries meet Industry 2024 - The Crossover Edition, които ще се проведат на 18 и 19 януари 2024 във Виена, Австрия и онлайн.

Прочети повече

FRIEND CCI: 2-ра отворена покана за предложения за проекти, предназначена за МСП

Проектът FRIEND CCI има за цел да допринесе за подобрена устойчивост на европейската индустриална екосистема от творчески и културни индустрии (CCI) и за нейната зелена и цифрова трансформация, като подкрепя МСП, предлагайки им финансова подкрепа под формата на безвъзмездни средства, насочени към разработване и изпълнение на междусекторни проекти с фокус върху въвеждане на иновации както на ниво продукти, така и на ниво процеси/технологии, със специално внимание към нуждите, свързани с двойния преход.

Прочети повече

12 септември: WORTH II - информационна сесия за третата обява за набиране на предложения

Проект WORTH Partnership стартира последната си покана за набиране на предложения за избор на 67 нови партньорски проекта, които ще се възползват от инкубационната програма. Не пропускайте тази възможност да научите повече за функциите на програмата и как да участвате в нея.

Прочети повече

Възможности за финансиране на МСП за засилване на иновациите и интернационализацията в културните и творческите индустрии

Поканата „Насърчаване на устойчивостта и иновациите в Европа чрез изграждане на мрежи, развитие на клъстери в екосистемата на културните и творческите индустрии“ (Fostering Resilience and Innovation in Europe through Networking Development of clusters in the Cultural and Creative Industry ecosystem, FRIEND CCI) има за цел да подкрепи МСП при:

- разработване и изпълнение на междусекторни проекти, насочени към въвеждане на иновации на ниво продукти и/или на ниво процеси/технологии, със специфичен акцент върху нуждите, свързани с двойния преход;

- насърчаване на взаимно обогатяване и обмен на иновации между МСП от различни екосистеми;

- интернационализация, за да увеличи достъпа до глобалните вериги за доставки и стойност.

Прочети повече

Покажи още новини