Комисията приветства предварителното споразумение за по-устойчиви, поправими и кръгови продукти

Комисията приветства предварителното споразумение, постигнато на 4 декември 2023 между Европейския парламент и Съвета относно Регламента за екопроектирането на устойчиви продукти. Това ще спомогне за превръщането на устойчивите продукти в новата норма в ЕС, като ги направи по-дълготрайни, по-ефективно използване на енергията и ресурсите, улесняване на ремонта и рециклирането, намаляване на броя на веществата, пораждащи безпокойство, и включване на повече рециклирано съдържание. Това също така ще подобри еднаквите условия на конкуренция за устойчиви продукти на вътрешния пазар на ЕС и ще укрепи глобалната конкурентоспособност на предприятията, предлагащи устойчиви продукти.

Прочети повече

Покана за семинар: Кръговата икономика - добри практики

Бизнес център за подпомагане на МСП - Русе е съорганизатор на семинар, който се провежда в рамките на проект LIFE CE STARSEED - Кръгова икономика - добри практики, изпълняван от Клуб Икономика 2000, финансиран по Програма LIFE на ЕС.

Прочети повече

Покажи още новини