Наградите „Нов европейски Баухаус“ и покана за представяне на предложения по линия на Европейската инициатива за градовете: Русе е сред победителите

Снимка: БТА, "Danube Design Lab Ruse"

На 22 юни 2023 Комисията обяви 15-те носители на наградите „Нов европейски Баухаус“ (НЕБ) за 2023 г. и 14-те избрани проекта, които получават инвестиции в размер на 65 млн. евро по първата покана за представяне на предложения по линия на Европейската инициатива за градовете — иновативни действия, в рамките на политиката на сближаване. Церемонията по връчване на наградите се състоя по време на събитието „НЕБ в регионите и градовете“ в Брюксел заедно с комисар Ферейра.

Прочети повече

Подход на ЕС за засилване на икономическата сигурност

На 20 юни 2023 Европейската Комисия и Върховният представител публикуваха съвместно съобщение за Европейската стратегия за икономическа сигурност. Основният акцент на съвместното съобщение е насочен преди всичко към намаляване до минимум на рисковете, които се пораждат от определени икономически потоци в контекста на прояви на засилено геополитическо напрежение и ускорени технологични изменения, като се запазва максимално високо равнище на икономическа свобода и динамика.

Прочети повече

Кръгова икономика: Нови правила за по-трайни, по-енергийно ефективни и по-лесни за поправяне телефони и таблети, които дават възможност за устойчив избор от страна на потребителите

Снимка: https://commission.europa.eu

На 16 юни 2023 Комисията предложи нови правила, които да помогнат на потребителите да правят информиран и устойчив избор при закупуването на мобилни и безжични телефони и таблети съгласно действащия Регламент на ЕС за енергийното етикетиране. Това ново предложение се прави в същия ден, в който след предложение на Комисията от ноември 2022 г., Европейският парламент и Съветът одобриха мерки, за да станат тези устройства по-енергийно ефективни, по-трайни и по-лесни за поправяне съгласно Регламента на ЕС за екопроектирането.

Прочети повече

Финансиране за устойчиво развитие: Комисията предприема още действия за насърчаване на инвестициите за устойчиво бъдеще

На 13 юни 2023 Комисията представи нов пакет от мерки за надграждане и укрепване на основите на уредбата на ЕС за финансирането за устойчиво развитие.

Преходът към климатично неутрална и устойчива икономика до 2050 г. предлага нови възможности за търговските дружества и гражданите в целия ЕС. Много дружества и инвеститори вече са поели по пътя на устойчивостта, за което свидетелства нарастващият размер на инвестициите за устойчиво развитие. Дружествата и инвеститорите обаче се сблъскват и с предизвикателства при този преход, особено когато трябва да спазват новите изисквания за оповестяване и отчитане.

Прочети повече

Предложение на Комисията за социалната икономика: начини за оползотворяването на пълния ѝ потенциал за създаване на работни места, иновации и социално приобщаване

На 13 юни 2023 Комисията препоръча конкретни мерки в подкрепа на социалната икономика, която дава предимство на хората и на социалните и екологичните каузи пред печалбите. В Европа съществуват 2,8 милиона структури на социалната икономика, в които работят общо 13,6 милиона души, чиято цел е справяне с основните предизвикателства, пред които са изправени нашите общества. Те обхващат разнообразни сектори — от социални услуги и услуги за полагане на грижи до жилищно настаняване, отдих и енергия на достъпни цени; и включват кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения с нестопанска цел, фондации и социални предприятия.

Прочети повече

Покажи още новини