Комисията поставя началото на пакет за иновации в областта на ИИ в подкрепа на стартиращите предприятия и МСП в областта на изкуствения интелект

На 24 януари 2024 Комисията постави началото на пакет от мерки в подкрепа на европейските стартиращи предприятия и МСП при разработването на надежден изкуствен интелект (ИИ), който зачита ценностите и правилата на ЕС. Това е резултат от политическото споразумение, постигнато през декември 2023 г. относно Законодателния акт на ЕС за ИИ — първия всеобхватен законодателен акт за изкуствения интелект в света — който ще подкрепи разработването, внедряването и използването на надежден ИИ в ЕС.

Прочети повече

Европейската политика на сближаване подкрепя заетостта на милиони хора, подобрява енергийната ефективност и защитава гражданите от природни климатични бедствия

На 15 януари 2024Европейската комисия публикува своя обобщаващ доклад за 2023 г. относно изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), в който бяха представени някои от общите постижения на ЕСИ фондовете в края на 2022 г. Тези фондове са основните финансови инструменти на политиката на сближаване, които подкрепят инвестициите за регионално развитие от програмния период 2014—2020 г.

Прочети повече

От 1 януари са в сила нови правила за борба с измамите при презгранични плащания в ЕС

От 1 януари са влезли в сила нови правила за прозрачност, които ще помогнат на държавите – членки на ЕС, да противодействат на измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС).

Благодарение на новите правила данъчните администрации на държавите – членки на ЕС, ще разполагат с информация за плащанията, която ще им позволи по-лесно да откриват измамите с ДДС, като най-вече ще се наблегне на електронната търговия, особено податлива на неспазване на изискванията и измами с ДДС. Това на свой ред води до загуба на данъчни приходи, с които трябва да се плащат жизненоважни обществени услуги.

Прочети повече

В сила е нов инструмент, който ще позволи на ЕС да противодейства на икономическата принуда

На 27 декември 2023 е влезъл в сила Инструментът за борба с принудата (ИБП): той ще служи на ЕС за възпиране и реагиране на икономическата принуда и ще му помага да защитава по-добре своите интереси и интересите на своите държави членки на международната арена.

Прочети повече

ЕС подкрепя справедливия климатичен преход в България с бюджет от 1,2 милиарда евро

След като на 21 декември 2023 Европейската комисия одобри териториалните планове за справедлив преход на България, страната ще получи 1,2 милиарда евро по линия на Фонда за справедлив преход (ФСП). Чрез ФСП ще бъде подпомогнато създаването на нови работни места и икономически дейности за справедлив преход в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник в България, които са изправени пред най-големите социално-икономически предизвикателства в контекста на прекратяването на употребата на въглища и намаляването на емисиите на CO2. С фонда България ще бъде подпомогната също да постигне целите на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г., както и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

Прочети повече

Покажи още новини